Sverre Bromander (t.v.) inviterte Victor-Bjørn Nielsen til å holde foredrag under seminaret som skal lære Juristforbundets tillitsvalgte til å bli tøffere forhandlere. 

Lærer tillitsvalgte å bli tøffere forhandlere  

– Det skal aldri lenger være slik at arbeidsgiver vet at de ender opp med en avtale når de møter våre tillitsvalgte i forhandlinger.

Mandag, 7. mai 2018 - 0:00

Det sier leder av Juristforbundet Stat, Sverre Bromander, til Juristkontakt i forbindelse med et seminar for topptillitsvalgte i forbundet. 

Seminaret, som er en del av Juristforbundets nye topptillitsvalgtprogram, hadde Victor-Bjørn Nielsen som foredragsholder. Han har femten års erfaring som forhandlingssjef i Politiets Fellesforbund og driver nå sitt eget selskap.  

– Det er helt avgjørende å stille godt forberedt i forhandlinger, sier Nielsen og viser til at hans erfaring er at arbeidsgiversiden har blitt tøffere. 

– Da må også arbeidstakersiden være forberedt. Hvis ikke vil vi få en veldig ubalanse mellom partene, sier han. 

”De tillitsvalgte i Juristforbundet skal lære mer om det å ikke inngå avtaler”, het det i invitasjonen til seminaret, som blant annet fokuserte på hvilket forhandlingsrom som skapes når de tillitsvalgte sier nei og hvilket mulighetsrom som åpner seg i tidsrommet mellom uenighetsprotokoll og tvistebehandling. 

– Vi skal lære våre tillitsvalgte å si nei. De skal bli tøffere forhandlere. Det betyr ikke at de skal bli mindre samarbeidsvillige eller samhandlingsorienterte. Men de skal være trygge på og komfortable med å si: «Nei takk, dette er ikke noen avtale for oss. Vi lever bedre uten denne avtalen.» Det skal aldri lenger være slik at arbeidsgiver vet at de ender opp med en avtale når de møter våre tillitsvalgte i forhandlinger, Juristforbundet-Stats leder, Sverre Bromander. 

– Vi har noen medlemsforeninger som har mye erfaring med det å gå i brudd, og vi har noen medlemsforeninger som ikke har noen erfaring med det å gå i brudd. Vi har formelt sett alltid hatt retten til å si nei, og nå ruster vi opp våre tillitsvalgte til at vi gjør vi den retten reell, sier Bromander. 

Han forteller at seminaret følges opp til høsten – da det blant annet skal trenes gjennom simulerte forhandlingssituasjoner. 

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO NND
Norsk Nukleær dekommisjonering
Søknadsfrist: 
24.02.2019
NITO LOGO
NITO
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
24.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo tingrett
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Oslo kommune
Oslo kommune - Kommuneadvokaten
Søknadsfrist: 
25.02.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
03.03.2019
LOGO Inntrøndelag
Inntrøndelag tingrett, Steinkjer
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Follo tingrett
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Oslo byfogdembete
Søknadsfrist: 
04.03.2019
LOGO Riksvåpen
Eidsivating lagmannsrett
Søknadsfrist: 
05.03.2019
LOGO Noregs Høgsterett
Noregs Høgsterett
Søknadsfrist: 
06.03.2019
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
14.03.2019
LOGO EFTA
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
17.03.2019