– Vi kommer ikke til å gi oss. I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50 000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov, sier Erik Graff (Foto: Juristforbundet) 

Enighet etter mekling i Oslo  

– Vi har fått et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger, sier Akademikerne. 

Torsdag, 24. mai 2018 - 0:00

Akademikerne har kommet til enighet med Oslo kommune i meklingen i årets lønnsoppgjør. 

Akademikerne brøt forhandlingene 1. mai etter å ikke ha fått gjennomslag for å innføre lokale forhandlinger for medlemmene sine i Oslo. 

– Vi har i meklingen fått på plass endringer som gir et godt grunnlag for å jobbe videre for lokale forhandlinger. Vi har et klart mål om at våre medlemmer skal gå over til et nytt system, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune. 

Endringene innebærer ifølge Akademikerne opprettelse av egne profesjonskoder for flertallet av deres medlemmer. Dette vil gjøre det lettere for Akademikerne å ivareta lønnsutviklingen for medlemmene og for kommunens virksomhetsledere å benytte kompetanse mer målrettet, heter det i en pressemelding. 

– Vi kommer ikke til å gi oss. I dag er det noen få personer i Rådhuset som bestemmer lønnen til nærmere 50 000 kommuneansatte i Oslo, uten å kjenne til de ansatte eller arbeidsplassens behov. Dette må endres for at Oslo kommune skal fortsette å være en attraktiv arbeidsgiver og levere gode tjenester, sier Erik Graff. 

383 akademikere, over 70 av dem jurister, var klare til å tas ut i streik fra 24. mai hvis meklingen ikke hadde lykkes. 

I forkant av meklingen beskrev Akademikerne Oslo kommunes lønnssystem som rigid og ikke tilpasset kommunens utfordringer. 

”Resten av kommune-Norge, sykehusene og staten har alle lokale forhandlinger, og Oslo er nå det eneste området der lønnen bestemmes sentralt for Akademikernes medlemmer”, het det fra Akademikerne da de gikk inn i meklingen.  

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 
Tags: 

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022