Sverre Bromander og Sein Holtan
Sverre Bromander, leder for Politijuristene, fikk onsdag en presentasjon av en mulig politihøyskole i Moss av prosjektleder Svein Holtan. Foto: Tuva Bønke Grønning

Vil ha mer operativ trening for politi­juristene

Dagens PHS er ikke god nok, og noe må gjøres raskt, mener Sverre Bromander i Politijuristene. 

Fredag, 12. oktober 2018 - 11:40

Da statsbudsjettet ble lagt frem i starten av uka ble det klart at en ny politihøyskole ikke står øverst på prioriteringslista. Det har det siste året vært heftig debattert om en ny skole bør ligge i Oslo eller utenfor, og eventuelt hvor. 

Onsdag var Politijuristene med leder Sverre Bromander i Moss for å se på Moss som mulig lokasjon for en eventuelt ny politihøyskole.

- Dagens politihøyskole i Oslo er ikke god nok, og vi mener noe bør gjøres så raskt som mulig. Etter nyttår skal Stortinget behandle en stortingsmelding om kompetanse- og kapasitetsbehovet i politiet. Da må Stortinget også ha en plan for hvordan dette skal møtes, og hvordan kompetanseheving og - utvikling skal realiseres, sier Bromander.

Operativ trening for jurister

Han synes presentasjonen av PHS i Moss var interessant, og at det er et alternativ som både er lett og raskt realiserbart, men understreker at de også er interessert i hvilke andre alternativer som finnes.

 - Vi i Politijuristene er opptatt av at utdanningen, etterutdanningen og kompetanseutviklingen for juristene, og alle andre ansatte, skal være så god som mulig, og at PHS er rustet til denne oppgaven. Dagens alternativ på Majorstua er ikke i stand til å møte dette behovet.

I dag jobber det omkring 50 organiserte jurister ved Politihøgskolen på Majorstua. Bromander trekker frem mulighet til mer operativ trening i etterforskning som et ønske i etterutdanningen av politijurister.

Svein Holtan vil gjøre om den gamle papirhallen og området rundt til en ny politihøyskole i Moss. Foto: Tuva Bønke Grønning
Svein Holtan vil gjøre om den gamle papirhallen og området rundt til en ny politihøyskole i Moss. Foto: Tuva Bønke Grønning

 - Mange politijurister kunne ha stor nytte av å trene på å være med på et fiktivt åsted for å se hvordan bevisinnhenting gjøres og lignende. Muligheter og lokasjoner for slike øvelser finnes ikke på Majorstua i dag, sier Bromander. 

Øving på Rygge

Svein Holtan jobber som prosjektleder og støtter Höegh Eiendom og Moss kommunes jobb med å få politihøgskolen til Moss. Holtan sier han ikke kjenner til andre alternative steder hvor planleggingen av en ny politihøyskole har kommet like langt.

- Vi har en ferdigregulert tomt og vår løsning krever ingen statlige investeringer. En ny politihøyskole kan stå klart i Moss på tre år hvis vi skulle fått klarsignal, sier han.

Tomta ligger på Verket i Moss sentrum hvor det er mye aktivitet om dagen. Straks står det nye bygget til Skatt Øst klart hvor 250 mennesker får sin nye arbeidsplass. Holtan forklarer at det er lagt opp til at treningen skal foregå på Rygge, omtrent 7-8 minutter unna.

Det er bred enighet om at dagens lokaler på Majorstua er utdaterte og at noe bør gjøres, men Moss er ikke den eneste som ønsker skolen. Lillestrøm, Jessheim, Grorud, Oppegård og Stavern er blant stedene som har vært nevnt som mulig lokasjon. 

 

 

 

Ledige stillinger:

NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021