Foto: Justisdepartementet
Foto: Justisdepartementet

Dette er statsbudsjett­forslagene i justis­sektoren

Effektivisering av domstolene, styrking av politibemanningen, objektsikring og mindre til fri rettshjelp. 

Mandag, 8. oktober 2018 - 10:46

Klokka 10 i dag la regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for 2019. 

Hele sektoren får 41,58 milliarder kroner - en nedgang på 27,7 prosent fra 57,5 milliarder kroner i 2018. 

Her kan du lese hele Justis- og beredskapsdepartementets budsjettforslag. 

«Digitale domstoler»

Blant forslagene er blant annet 40 millioner kroner til videreførong av av satsingen på prosjektet «Digitale domstoler». Domstolene skal også få 13 millioner kroner til utskiftning av teknisk utstyr.

Regjeringen foreslår samtidig at domstolene får beholde gevinstene fra «Digitale domstoler», som i 2019 er anslått å være 20 millioner kroner.

«Gevinstane av digitalisering, og av avviklinga av juryordninga i 2018, vil utgjere eit utvida økonomisk handlingsrom i domstolane framover» heter det i budsjettet.

Mindre til fri rettshjelp

Hele sektoren får 41,58 milliarder kroner - en nedgang på 27,7 prosent fra 57,5 milliarder kroner i 2018. 

Posten “fri rettshjelp, erstatninger, konfliktråd m.m” får i forslaget 1 515,2 millioner kroner, noe som er 6,2 prosent mindre enn i fjor. 

I fjor foreslo regjeringen opprinnelig et budsjettforslag som tilsa kutt i støtten til fri rettshjelp på ca. 15 millioner. Regjeringen har satt ned et offentlig utvalg som skal gå gjennom de ulike rettshjelpsordningene. 

Nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet

Regjeringen foreslår 77 millioner kroner til nedjustering av overprisede gebyrer på rettsområdet. Gebyrene som foreslås nedjustert er blant annet gebyrer for tvangsfullbyrdelser som tvangssalg og fravikelser av fast eiendom og tilbakelevering av løsøre.

– Det er viktig å nedjustere overprisede gebyrer på rettsområdet, ikke minst med tanke på at de som betaler dem ofte er personer i en vanskelig livssituasjon, sier justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (FrP).

Hovedprioriteringer for Justis- og beredskapsdepartementet

  • objektsikkerhet

  • IKT-sikkerhet

  • beredskap i politiet

  • innsats mot gjeng- og ungdomskriminalitet

  • en mer tilpasset kriminalomsorg

Nedjusteringen vil redusere publikums utgifter med om lag 21 millioner kroner til politiet og om lag 55 millioner kroner til domstolene.

Objektsikring

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til arbeidet med objektsikring. Politiet vil få 171 millioner kroner til, PST får 17, millioner og 148,2 millioner går til datasentre i justissektoren. 865,3 millioner er også bevilget til nytt beredskapssenter. 

“Politidirektoratet har laget en helhetlig plan for objektsikring. Avvikene som er påvist av Riksrevisjonen skal lukkes. Den femårige planen, som også inkluderer sikring av operasjonssentraler som ikke er klassifisert som skjermingsverdige objekt, er av Politidirektoratet kostnadsestimert til om lag 300 millioner kroner” skriver regjeringen.

Salærsats

Rettshjelpssalæret reguleres i budsjettet til 1040 kroner.

- Det er positivt å se at regjeringen ligger den generelle prisutviklingen til grunn når det rettshjelpssalæret reguleres for 2019, uttaler leder i Advokatforeningen Jens Johan Hjort i en pressemelding.

Flere overføringsflyktninger

Regjeringen foreslår å øke antall overføringsflyktninger fra 2120 i 2018 til 3000 i 2019. 

Økningen i antall kvoteflyktninger i 2019 må ses i sammenheng med utviklingen i antall asylsøkere og øvrige innvandrings- og integreringsutfordringer i Norge, skriver Regjeringen.

ID-juks og DNA-tester

Regjeringen foreslår en økning på 10 millioner kroner til å styrke arbeidet med å forebygge og avdekke uriktige opplysninger fra utlendinger som har eller søker opphold i Norge.

Dette skal benyttes til å styrke arbeidet med tilbakekallsaker og øke bruken av DNA-tester i familieinnvandringssaker, skriver Regjeringen

Svalbard

Det foreslås å bevilge 45 millioner kroner til skredsikring i Longyearbyen, samt at staten finansierer halvparten av et nytt reservekraftverk i Longyearbyen.

Forslaget består av en bevilgning på 19 millioner kroner i 2019 og legger opp til en bevilgning i 2020 på 8,8 millioner kroner.

Dessuten foreslås en bevilgning på 7,1 millioner kroner til oppstart av ny folkehøgskole i Longyearbyen.

Regjeringen foreslår i tillegg å bevilge 10 millioner kroner til å styrke Norsk Polarinstitutt sitt arbeid i Ny-Ålesund.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO UNE
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
07.02.2021
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
08.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Elopak
ELOPAK, Oslo
Søknadsfrist: 
09.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021