Spesialenheten
Spesialenheten for politisaker har fått varselet fra Akademikerne til vurdering.

Spesialenheten ser på varsel om ulovlige stillingskoder

Vurderer varselet i Vest politidistrikt. 

Tirsdag, 9. oktober 2018 - 10:08

Varselet fra Akademikerne i Vest politidistrikt om at politidistriktets ledelse bruker ulovlige stillingskoder ved utlysning av stillinger på seksjons- og avsnittsnivå er nå til vurdering hos Spesialenheten for politisaker. 

Politidirektoratet oversendte saken til Spesialenheten i forrige uke.

Dette bekrefter leder for Spesialenhetens etterforskningsavdeling for Midt-Norge og Nord-Norge, Halvor Hjelm-Hansen overfor Juristen.

Det er imidlertid fortsatt ikke avklart om hvorvidt saken vil bli undergitt full etterforskning.

Det var i april måned at Akademikerne i Vest politidistrikt sendte et varsel til Justisdepartementets varslingskanal.

Varselet går ut på at de mener politiledelsen bryter føringer fra Politidirektoratet når de ansetter ledere på seksjons- og avsnittsnivå i politidistriktet. De mener at kvalifikasjonsprinsippet brytes og at det brukes ulovlige stillingskoder i utlysningen - som på grunn av automatisk særaldersgrense utelukker andre enn de med utdannelse fra Politihøgskolen.

– Fortvilet

Politijuristene har gjort klart at de støtter opp om varselet i Vest.

– Varselet er sendt av vårt lokallag, som er i en fortvilet situasjon og opplever at arbeidsgiver ikke er interessert i å etterleve loven, har Politijuristenes leder Sverre Bromander, tidligere uttalt til Juristen.

Etterforskningsleder Halvor Hjelm-Hansen skriver i en epost til Juristen:

”Spesialenheten har i forrige uke mottatt en oversendelse fra Politidirektoratet om dette der Politidirektoratet har uttalt at det er fremsatt anførsler om mulige straffbare forhold, og at denne del av varslingssaken overlates til Spesialenheten”. 

”Saken som Spesialenheten har mottatt, er lagt til etterforskningsavdeling for Midt-Norge og Nord-Norge. Sakens status er at den ligger til vurdering her. I dette ligger at det skal gjøres en vurdering av om den skal etterforskes eller ikke. I en slik fase kan Spesialenheten gjøre noen enkle undersøkelser dersom det er behov for dette”, skriver Hjelm-Hansen. 

 

 

Ledige stillinger:

Seksjon for kvalitetssikring og godkjenning av barneverninstitusjoner
Søknadsfrist: 
21.10.2018
Direktoratet for Byggkvalitet, Oslo
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO DIR Byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
21.10.2018
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Møre og Romsdal statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
24.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Bærum kommune
Bærum kommune
Søknadsfrist: 
29.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Førde
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Voss
Søknadsfrist: 
31.10.2018
LOGO LØVEN
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
01.11.2018
LOGO Fiskeridir
Fiskeridirektoratet, Bergen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Politiet
Politihøgskolen, Etterforskningsseksjonen
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Skatteetaten
Skatteetaten, Klage og enkeltsaker i Juridisk avd
Søknadsfrist: 
04.11.2018
LOGO Nord
NORD Universitet
Søknadsfrist: 
11.11.2018