Svensk studie: 30 prosent av kvinnelige forretnings­advokater i fare for å bli utbrent

- Skal vi snakke om en meningsfull likestilling, så må stress bli en del av diskusjonen, sier psykologen bak studien.

Det er det svenske Advokatsamfundet som i 2017 gjennomførte en nasjonal studie om stress og psykisk helse hos advokater.

Psykolog Jens Näsström, som er ansvarlig for studien, har nå gått tilbake til resultatene for å se på kjønnsforskjellene, noe som ikke ble gjort i 2017.

- Skal vi snakke om en meningsfull likestilling, så må stress bli en uttalt del av diskusjonen, sier han til Advokatsamfundets medlemsblad.

LES OGSÅ: Hva vet vi egentlig om forskjellen mellom mannlige og kvinnelige jurister?

Mer stress

Näsström sier til at han oppdaget store kjønnsforskjeller når det gjaldt stress hos selskapsjurister i en studie han nå jobber med og derfor ble interessert i å se på studien fra 2017 med nye øyne for å se hvordan det var for advokatene.

Etter en ny gjennomgang av studien konkluderer han med at drøyt 15 prosent av de mannlige forretningsadvokatene og 30 prosent av de kvinnelige er i risikosonen for å bli utbrente.

Han understreker at jurister generelt er mer stresset enn resten av den svenske populasjonen, men at de også er mer effektive enn gjennomsnittssvensken.

Når det gjelder forskjellen hos kjønnene, er den størst hos forretningsadvokater, mens den er minst blant strafferettsadvokater.

Psykologen mener forklaringen er tredelt og peker på manglende likestilling på arbeidsplassen, i hjemmet og psykologiske karaktertrekk. Näsström mener kvinnelige advokater oftere enn mennene har en prestasjonsbasert selvfølelse.

- På den andre siden ser kvinnelige advokater ut til å ha en større psykologisk motstandsdyktighet. De håndterer altså psykisk press bedre enn sine mannlige kollegaer, sier han.

Yrkesspesifikke faktorer

Psykolog Jøri Gytre Horverak har jobbet som veileder og psykolog på arbeidsplasser med jurister og advokater, og er opptatt av hva deres arbeidshverdag gjør med dem som mennesker. I et intervju i Juristen i fjor sa hun at det er for lite fokus på hva juristhverdagen gjør med psyken

- Jeg ser ofte at rollen føles for stor. Da blir man selv veldig liten og mister seg selv litt, og sårbarheten og beskyttelsesmekanismer slår inn, sa hun.

Horverak mener det er flere yrkesspesifikke faktorer som gjør jurister og advokater noe mer utsatt for arbeidsrelatert stress enn en del andre grupper.

- Det ligger i juristers natur at de skal gjøre det som er rett. De skal ha hodet med seg, de skal være den modne og ansvarlige i relasjoner. Det er tillagt mye autoritet i deres tittel. I tillegg er det hele tiden en visshet om at deres vurderinger og avgjørelser påvirker folks liv.

STRESS: Tips fra psykolog Jøri Gytre Horverak

  • Finn riktig balanse mellom jobb og fritid/avkobling
  • Lytt til kroppens signaler og stressreaksjoner
  • Sett grenser
  • Tør å snakke om usikkerhet og opplevelse av utilstrekkelighet
  • Dersom du opplever at jobben tar for stor plass og/eller går på bekostning av andre arenaer som er viktige for å opprettholde nødvendig balanse, eksempelvis familieliv og avkobling – da er det tid for å ta grep eller å be om hjelp
  • Du klarer ikke være en god hjelper for andre hvis du ikke tar vare på deg selv