Hvordan være tillits­valgt i en krisetid?

Dette er en krevende tid å være tillitsvalgt. Hvordan kan man være den beste tillitsvalgte når samfunnet er i krise?, spør Sverre Bromander, leder av Juristforbundet - Stat.

Fredag, 27. mars 2020 - 8:53

De etatene man virker som tillitsvalgt i er kanskje blant de som skal virke best mulig i krisen? Kanskje til og med bekjempe den? Hvordan kan man best bidra som tillitsvalgt under denne store felles dugnaden?

Vi skal selvfølgelig delta fullt ut og bidra som best vi kan ved å sette inn en ekstra innsats. Og vi skal ta ansvar ved å ta vare på de verdiene vi er satt til å passe på. Det gjør vi best ved å verne om medlemmene våre og stå opp for rettighetene til arbeidstakerne.

De som skal utføre et arbeid og viktige oppgaver i en særdeles krevende tid fortjener at vi er ekstra på vakt for dem og ekstra flinke til å ivareta deres ve og vel.

Vi som tillitsvalgte skal være fleksible og løsningsorienterte, men dette er også tiden for at noen reiser seg opp og sier ifra. Vi skal ta ansvar for å finne de gode løsningene, og de gode løsningene er helt avhengig av at noen står opp og ivaretar arbeidstakerne og forsvarer deres rettigheter.

Vi gir en mye bedre støtte og er en mye bedre samarbeidspartner for arbeidsgiver om vi støtter de gode sakene, sier nei til de sakene som ikke er bra, og kommer med forbedringsforslag i de sakene som har et forbedringspotensiale.

Dersom vi tillitsvalgte er påpasselige, sterke og tydelige, vil det være en trygghet for alle parter - som da vet at noen vil si i fra om det trås feil. Ledelsen vet da at deres arbeidstakere blir godt ivaretatt av sine fagforeninger. Vi bidrar rett og slett til at ledelsen kan gjøre en best mulig jobb under denne krisen om vi sier tydelig ifra. 

Ting går fort

I en krise går ting gjerne veldig fort. Raskere enn man har kontroll på. Det kan rett og slett gå over stokk og stein.

Fremover vil ledelsen ved mange arbeidsplasser innkalle tillitsvalgte til forhandlinger og drøftinger om flere forhold: Om utvidelse av arbeidstid og overtid, om permiteringer og oppsigelser, om risikokartlegginger og vernetiltak.

Hva gjør vi som er tillitsvalgte da?

Når vi ser hvor galt det kan gå når selv regjeringen, med hele sitt apparat i ryggen, kan fremme en koronalov som de gjorde, så kan vi bare tenke oss og frykte hvor galt det kan gå når enkelte arbeidsgivere skal legge frem sine forslag til forhandlinger eller drøftinger i hui og hast.

Derfor er det viktigere enn noensinne at vi som tillitsvalgte er på vakt mot det som legges fram, og er kritisk konstruktive og sunt skeptiske.

Aldri har arbeidsgiver så stort behov for fagforeninger som sier ifra og ivaretar sine medlemmer som i en krisetid eller en reform.

Dugnaden

Dette er ikke tiden for å stille urimelige krav. Men vi skal kjempe for rettighetene våre. Ingen, heller ikke denne dugnaden, er tjent med at vi går for mye på akkord med rettighetene utover det som er nødvendig for å få samfunnet vårt til å fungere.

Vi skal ivareta sikkerhetsnettet vårt, og sørge for at det er best mulig i en krevende tid. Vi tar ansvar ved å sørge for det. Det er det beste vi kan gjøre i denne dugnaden.

Ledige stillinger:

Norges Bondelag
Søknadsfrist: 
17.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022