– Fleksi­tids­avtalene under korona­krisen må forvaltes klokt

Tillitsvalgt for juristene advarer mot å slite ut ansatte som må være «lærere» for egne barn på dagtid og vanlige arbeidstakere på kveldstid.

Onsdag, 25. mars 2020 - 13:41

Koronakrisen har ført til avtaler om utvidede rammer for når og hvor mye det er lov å jobbe og midlertidige endringer av fleksitidsregler. 

Leder av Juristforbundet - Stat, Sverre Bromander, sier alle må bidra i den nasjonale dugnaden vi er inne i, men advarer mot å overbelaste  arbeidstakere som må være hjemme med barn.

– Jeg må innrømme at jeg er oppriktig bekymret for disse fleksitidsavtalene og utvidelse av arbeidstiden vi ser nå, om ikke de forvaltes med stor klokskap av arbeidsgiversiden, sier han.

Må produsere like mye

Selv har han hatt flere dager med hjemmeundervisning av egne barn.

– Jeg ser hvor mye tid det tar - ihvertfall med de yngste. Det skal ikke være slik at arbeidstakerne alene bærer kostnaden ved at det ikke er skole eller barnehage og at det forventes at man produserer like mye.

Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen
Sverre Bromander. Foto: Thomas Haugersveen

Han mener arbeidsgiver må ta mye av belastningen.

– Det er ikke bra om vi bare tilrettelegger for mer “fleksibel” jobbing, som vel primært er fleksibel for når arbeidsgiver kan be de ansatte om å arbeide, uten at det er tydelig at man ikke har det samme produksjonspresset på seg. Den lavere produktiviteten er en del av dugnaden og noe arbeidsgiver skal ta ansvar for og belastningen for.

– Småbarnsforeldre sliter seg ut

Bromander sier han har sett arbeidsgivere som forstår dette når det gjelder dem som har omsorg for barn nå. 

– Men jeg har også sett arbeidsgivere som sier det motsatte, hvor de fremstår om snille og rause og sier at de ansatte kan jobbe når de vil, så lenge de produserer omtrent som vanlig. 

– Jeg er redd en del småbarnsforeldre kommer til å slite seg helt ut. Det ligger godt innenfor arbeidsgiveransvaret å sørge for at de ansatte ikke «jobber seg i senk», når man ser på den totale belastningen de har i disse dager, sier han.

Finne løsninger lokalt

Akademikernes forhandlingsledere i stat, kommune og helsesektoren har i et felles utspill oppfordret tillitsvalgte og arbeidsgivere til å finne gode løsninger lokalt.

I offentlig sektor har partene sentralt inngått avtaler som åpner for stor grad av fleksibilitet i staten, kommunene og i sykehusene.

«Innenfor disse rammene er det nå opptil lokale parter å inngå avtaler og finne løsninger som ivaretar både de ansatte og oppgavene arbeidsplassen er nødt til å løse», skriver Akademikerne.

– Dette er tiden for å være konstruktive og løsningsorienterte, og tillitsvalgte har et stort ansvar for å være med å finne løsninger. Vi forventer det samme av arbeidsgivere. Det er viktigere enn noen gang at ledere tar med de tillitsvalgte på reelle drøftinger og bidrar til den dugnadsånden vi ser i befolkningen, sier leder for Akademikerne stat, Anders Kvam, leder for Akademikerne kommune, Jan Olav Birkenhagen, og leder for Akademikerne helse, Rune Frøyland. 

Ledige stillinger:

LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Rogaland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
25.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Hedmark og Oppland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Troms og Finnmark statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Den Høyere Påtalemyndighet
Den Høyere Påtalemyndighet, Nordland statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
27.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020