Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Håvard Holm er president i Juristforbundet (Foto: Tore Letvik)

Jurister opplever permitteringer i privat sektor

Juristforbundets advokatkontor begynner nå å få inn flere saker om bistand ved permitteringer. – Vi skal bistå de som har behov for det, sier forbundets president.

Tirsdag, 24. mars 2020 - 14:09

Fram til nå er 20-talls medlemmer av Juristforbundet permittert eller har fått varsel om permittering under koronakrisen. Det er privat sektor som rammes – som advokatkontorer og konsulenter.

Det opplyser Juristforbundet.

Forbundets eget advokatkontor jobber i disse dager på høygir for å gi bistand og råd om permitteringer og andre spørsmål knyttet til koronakrisen.

– Det begynner å bli en del saker om permittering og det er saker vi prioriterer, sier advokat Ragnhild Bø Raugland i Juristforbundet.

Ragnhild Bø Raugland (Foto: Juristforbundet)
Ragnhild Bø Raugland (Foto: Juristforbundet)

Mye av rådgivningen handler om riktig saksgang ved en permittering og om den er fulgt. 

En permittering må også være saklig begrunnet.

Drøfting med de ansatte

– Permitteringsjussen er utviklet i praksis og da særlig innen tariffretten. Det er dette vi lener oss på, sier hun. 

– Etter at det er truffet beslutning om permitteringer, skal det drøftes med de tillitsvalgte. Hvis arbeidsplassen ikke har tillitsvalgte anbefaler vi å etablere et kontaktutvalg eller at det velges en kontaktperson av de ansatte. 

Det skal drøftes også der det ikke er tradisjonelle tillitsvalgte, slik at de ansatte har en påvirkningskanal.

– Også er det viktig at dialogen mellom de ansatte og ledelsen ikke stopper opp etter at eventuell permittering er igangsatt. Man må ha møter jevnlig for å avklare og utveksle informasjon om veien videre, sier advokat Ragnhild Bø Raugland.

Juristforbundets advokatkontor har skrevet en fagartikkel om permittering du kan lese her 

– Skal bistå de som har behov

Juristforbundets president Håvard Holm sier det er flere av Juristforbundets medlemmer som brått har fått en dramatisk endring av arbeidssituasjonen.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

I likhet med advokat Lise Reiersen i Juristforbundets forum for næringsdrivende, forteller han om for eksempel advokater som nærmest har mistet markedet sitt på grunn av domstolenes minimumsaktivitet.  

– Juristforbundet skal bistå de som har behov for det og rigger seg for det. Det ser ut til at vi vil ha denne situasjonen en stund og vi skal være der for medlemmene våre, sier han.

– I tillegg jobber vi politisk gjennom Akademikerne for å få tiltak for private næringsdrivende, sier Håvard Holm.

Ledige stillinger:

LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling HR og organisasjon, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO E-HELSE
Avdeling juss og informasjonssikkerhet, Direktoratet for e-helse
Søknadsfrist: 
30.08.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS-utvalgets sekretariat
Søknadsfrist: 
31.08.2020
LOGO EFTA
EFTA-domstolen, Luxembourg
Søknadsfrist: 
01.09.2020