Når banken ikke behersker elementær panterett

Jeg er i dag en fornøyd kunde hos Danske Bank, men ønsket å bli med på avtalen med Handelsbanken. Det har vist seg ikke å være så enkelt, skriver advokat Christian Lundin.

Tirsdag, 21. januar 2020 - 6:32

Av advokat (H) Christian Lundin 

Juristforbundet har inngått en ny bankavtale med Handelsbanken. Banken tilbyr neste like gode betingelser som banken forbundet hadde bankavtale med tidligere; Danske Bank. 

Jeg er i dag en fornøyd kunde hos Danske Bank, men ønsket å bli med på avtalen med Handelsbanken. Det har vist seg ikke å være så enkelt. Jeg har en jevn og god inntekt, en solid formue, og ingen betalingsanmerkninger. Allikevel tilfredsstiller jeg ikke bankens krav.  

Jeg tok i juli d.å. kontakt med Handelsbanken med ønske om å bli kunde. Ingen tok kontakt, og etter noen påminnelser ble jeg omsider kontaktet av en selger i november d.å. Vedkommende ønsket å avholde et møte med meg, noe jeg stilte meg positiv til. Vi gjennomgikk diverse dokumentasjon vedr. inntekt og formue, og jeg ga vedkommende all informasjon han ba om.

Blant annet opplyste jeg også tidlig om at min samboer og jeg eier en bolig sammen, vi har inngått skriftlig avtale om eierforholdet, og at eiendommen er tinglyst på meg. Boliglånet til min samboer hos Danske bank er i dag sikret på vanlig måte med pant i eiendommen ved at jeg har stilt realkausjon. Bankens krav er sikret hvis hun ikke klarer å betjene lånet.

Etter en lang periode med møter, telefonsamtaler og utallige e-poster fra Handelsbanken med anmodning om stadig flere opplysninger, opplyste banken plutselig om at den stilte krav om at min samboers eierandel i vår felles eiendom ble tinglyst på henne. Selgeren opplyste at det var en policy banken hadde. Det var ikke opplyst om dette tidligere, og hadde jeg visst om dette ville jeg selvsagt ikke kastet bort så mye tid på kontakt med banken.

En tinglysning av min samboers eierandel vil utløse en dokumentavgift på ca. kr 100 000, hun har ikke noe ønske om å gjøre det, og det er heller ikke nødvendig for å sikre bankens krav; Banken har akkurat den samme sikkerheten i eiendommen om min samboers eierandel er tinglyst på henne eller ikke.                    

Hvor Juristforbundet har vært når denne avtalen ble inngått vet ikke jeg, men forbundet har i alle fall inngått en avtale med en bank som ikke behersker elementær panterett, og som har en elendig kundebehandling.  

Det er definitivt ikke livet om å gjøre for meg å bli kunde hos Handelsbanken, og det å betale ca. kr 100 000 for å bli det tenker jeg at selv selgerne i Handelsbanken forstår. Med det kunnskapsnivået som banken har vist er jeg ikke i tvil om at jeg skal holde meg langt unna Handelsbanken.

Les Handelsbankens tilsvar her       

Ledige stillinger:

Statsforvalteren i Rogaland: Samfunnsavdelingen
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Statsforvalteren i Rogaland: Landbruksavdelinga
Søknadsfrist: 
30.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Økokrim
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Bygg fellesutgifter, Nes kommune
Søknadsfrist: 
31.01.2022
Arbeids- og velferdsdirektoratet, Ytelsesavdelingen, Seksjon Kompetanseutvikling , Oslo
Søknadsfrist: 
01.02.2022
VID vitenskapelige høgskole
Søknadsfrist: 
01.02.2022
STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
Søknadsfrist: 
02.02.2022
Miljøenheten, Trondheim kommune
Søknadsfrist: 
03.02.2022
Seksjon kompetanseutvikling, Arbeids - og velferdsdirektoratet, Oslo
Søknadsfrist: 
16.02.2022
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
27.02.2022