BI ansetter fire nye jusprofessorer

De nyansatte kommer fra Regjeringsadvokaten, Universitetet i Oslo, Universitetet i Bergen og Helsingfors Universitet.

Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Foto: BI
Handelshøyskolen BI, Campus Oslo. Foto: BI

De fire er ansatt ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Handelshøyskolen BI og er:

  • Johan Boucht fra Juridisk fakultet i Oslo
  • Marius Emberland fra Regjeringsadvokaten
  • Ellen Johanne Eftestøl fra Juridisk fakultet ved Helsingfors Universitet
  • Jon Petter Rui fra Juridisk fakultet i Bergen.

Instituttleder Morten Kinander sier i en pressemelding at de mene de nå er et stort skritt på vei i å nå målet om å "etablere et av Europas fremste forsknings- og undervisningsmiljøer når det gjelder offentlig- og privatrettslig regulering og sanksjonering av økonomisk aktivitet."

- Dette er viktig ikke bare for BI og vårt miljø, men det gjør at absolutte fagautoriteter kan samles under ett tak, og dermed utvikle et miljø med europeisk betydning i Norge, sier han.

Fikk nei til master

BI, UiA og UiS fikk alle avslag fra NOKUT på sine søknader om å starte opp med master i rettsvitenskap tidligere i år.

Morten Kinander uttalte til Khrono at de har jobbet hardt for å imøtekomme krav til fagmiljø, og at de planlegger å komme i gang med en bachelor i rettsvitenskap fra høsten 2023.

Da Juristen snakket med rektor ved Handels­høyskolen BI, Inge Jan Henjesand, i fjor høst, sa han at de juridiske fagene har vært sentrale på BI i mange år.

– Kurs i forretningsjuridiske fag gjennomsyrer allerede mange av våre studier og spesielt i kombinasjonsstudiet i jus og økonomi. Tilbakemeldinger fra våre kontakter i ulike miljøer, samt fra vårt bransjeråd, bestående av representanter fra domstolen, advokatfirmaer og det offentlige, har vist at det er behov for flere jurister med kompetanse innen forretningsjus. Når vi gjennom flere år har utvidet vår fagstab ser vi at vi både har kompetanse og kapasitet til å etablere egne programmer innen rettsvitenskap, sa han.

- Godt posisjonert

Instituttleder Kinander sier i pressemeldingen at de fire nyansettelsene, koblet med BIs øvrige fagområder, vil "muliggjøre en relevant rettsvitenskapelig institusjon av stor samfunnsmessig betydning."

- Det er ikke mange andre forskningsmiljøer i Europa som, sammen med de andre rekrutteringene vi har på gang, vil være så godt posisjonert som BI når det gjelder regulering og sanksjonering av nasjonal og internasjonal økonomisk virksomhet i tiden fremover. Når du legger til de andre satsningene våre innen finansregulering, skatt og shipping, blir dette en samlet satsning som virkelig vil kunne bidra til at et forskningsmessig underutviklet område kan få den akademiske og undervisningsmessige behandlingen det fortjener, sier Kinander.