Domstolene blant tre mest populære arbeidsplasser for jurister

– Kampen om de beste hodene blir stadig tøffere.

Elisabeth Mannsverk (Foto: DA)
Seniorrådgiver Elisabeth Mannsverk i Domstoladministrasjonen mottok diplomet på vegne av Norges domstoler. (Foto: DA)

I en undersøkelse av Norges mest attraktive arbeidsplasser, som ble offentliggjort i forrige uke, kommer tingrettene på tredjeplass blant juristene.

Politiet er den mest populære arbeidsplassen blant jurister, med Equinor på andreplass.

Avdelingsdirektør Siri Forren i Domstoladministrasjonen er svært fornøyd med resultatet.

– Vi er glade for at juristene ser at tingrettene er en spennende arbeidsplass. De norske domstolene er blant de aller beste i verden. Skal det fortsette slik, må de dyktigste juristene ha lyst til å bidra til at Norges domstoler skal være samfunnets fremste konfliktløser. Derfor er et slikt resultat både viktig og gledelig, sier Forren.

­– Blir stadig tøffere

– Kampen om de beste hodene blir stadig tøffere. Derfor er vi svært glade for at tingrettene, som er den absolutt største delen av domstolenes virksomhet, er attraktive blant juristene. Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre Norges domstoler til en enda bedre arbeidsplass. Jeg tror mulighetene for et meningsfullt samfunnsoppdrag, sterke fagmiljøer, bredden i saker og digitalisering av domstolene bidrar til at dyktige jurister ser at de kan få interessante og utfordrende oppgaver ved å søke seg til en jobb som dommer, sier hun.

Avdelingsdirektør Siri Forren, (Foto:DA)

– Det er viktig for oss for at juristene husker domstolene, og har lyst til å arbeide der, når de vurderer å skifte jobb. Vi vil derfor fortsette å synliggjøre domstolene som en spennende og attraktiv arbeidsplass.

Undersøkelsen er gjennomført av selskapet Universum, som er et av verdens ledende innen «employer branding». Juristene fikk oppgitt en liste med 50 arbeidsgivere, og mulighet til å svare på hvem av dem som er deres drømmearbeidsgiver. De kunne velge opp til fem virksomheter. De som har svart er jurister i både offentlige og private virksomheter.

Undersøkelsen ble gjennomført i perioden juni til august i år hvor målgruppen var yrkesaktive med en høyere akademisk bakgrunn. Undersøkelsen hadde 8.400 yrkesaktive respondenter med i gjennomsnitt 7-8 år i arbeidslivet, og med gjennomsnittsalder 35 år. Respondentene fordelte seg på disse yrkesgruppene og antall: 

2.642 økonomer / 1.365 ingeniører / 520 IT / 196 jurister / 2.072 humanister / 1.605 medisin/helse