Etterlyser avklaring for domstolene: – Fremleggelse av tre statsbudsjett kommet og gått

– Nå har tre fremleggelser av statsbudsjett kommet og gått uten at regjeringen har gitt en avklaring til domstolene og deres ansatte, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik (V).

Ingvild Wetrhus Thorsvik (Foto: Mona Hauglid)
Ingvild Wetrhus Thorsvik (Foto: Mona Hauglid)

Ingvild Wetrhus Thorsvik (V), som sitter i justiskomiteen på Stortinget, reagerer på at det fortsatt ikke er en avklaring på hva som er veien videre for domstolene når det gjelder domstolsreformen. Ifølge regjeringens Hurdalsplattform skal det gjeninnføres strukturen fra før domstolsreformen, men det er fortsatt ikke avklart hva som eventuelt skal skje.

– Domstolsreformen har svart godt på de utfordringene den var ment å adressere. Tidligere har statsråden signalisert at det var viktig at reverseringen skjedde tidlig i perioden, slik at dagens struktur ikke får «sette seg». Men det har den altså gjort. De ansatte i domstolene fortjener en avklaring – det gjør også rettsstaten Norge, sier Ingvild Wetrhus Thorsvik.

– Det regjeringen holder på med nå skaper en uholdbar situasjon for domstolene. Ansatte vet ikke om de skal fortsette i de nye robuste fagmiljøene de nå har fått tilgang til, de vet ikke om de må gjennom nok en runde med omstilling. Dette viser en manglende respekt på den tredje statsmakt, mener hun.

Justisminister Emilie Enger Mehl har uttalt at regjeringen ønsker å ta vare på de positive erfaringene ved domstolsreformen, men også ta hensyn til lokale innspill.