Undersøkelse: En av tre dommere jobber 50 timer eller mer i uken - og i helger og ferier

Leder i Dommerforeningen frykter for dommernes helse, rekrutteringen til domstolene og rettssikkerheten til innbyggerne.

Foto: Thomas Haugersveen
(Illustrasjonsfoto: Thomas Haugersveen)

En undersøkelse foretatt av Dommerforeningen viser at dommere jobber mye – og at de må bruke både helger og ferier til å komme á jour.

Undersøkelsen, som kartlegger arbeids- og reisebelastningen for dommerne i tingrettene og lagmannsrettene, viser at: 

  • 1 av 3 jobber 50 timer eller mer i uken og det er vanlig å bruke både helger og ferier til å komme á jour. 
  • 3 av 4 har avholdt rettsmøter utenfor sitt faste kontorsted siste året og over halvparten av alle reiser til slike møter skjer utenfor normalarbeidstid. 
  • De fleste opplever at det er begrensede muligheter for å avspasere. 
  • Det er ingen formalisert kompensasjonsordning for arbeidsbelastningen reisevirksomhet medfører. 

– Frykter det vil gå ut over helse og rekruttering

I et innlegg i Juristen skriver Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad at foreningen lenge har fått tilbakemeldinger om økt arbeidsbelastning og at mange av funnene i undersøkelsen gir grunn til stor bekymring.

– Fortsetter det slik frykter jeg det vil gå ut over dommernes helse, rekrutteringen til domstolene og rettssikkerheten til innbyggerne, skriver hun.

Svært få dommere har en normalarbeidsdag på 37,5 timer, ifølge undersøkelsen. I snitt oppgir dommerne at de arbeider 46,2 timer per uke. 

Dessuten jobber de fleste dommere regelmessig i helger for å komme á jour: 18% jobber hver helg og 30% jobber ca. hver andre helg. 

3 av 10 oppgir at de ofte/alltid jobber i ferier for å komme à jour. 45% jobber av og til i ferier. 

46% har sjelden eller aldri anledning til å avspasere den tiden de jobber utover normal arbeidsuke. Kun 10% oppgir at de ofte/alltid har anledning til det. 

Utenfor arbeidstid og uten kompensasjon

Undersøkelsen tar også for seg omfanget av rettsmøter utenfor fast kontorsted og reisevirksomheten det innebærer. 75% har avholdt rettsmøter utenfor sitt faste kontorsted det siste året.

Over halvparten oppgir at alle reiser til rettsmøter utenfor det faste kontorstedet ble gjennomført utenfor normalarbeidstid. 

Ifølge undersøkelsen får nesten ingen kompensert for økt arbeidsbelastning det medfører, utover reise og kostgodtgjørelse. 71% svarer at de ikke har en formalisert avtale om kompensasjon for reisebelastning. Og 89% svarer at de aldri får økonomisk kompensering utover dekning av reise- og kostgodtgjørelse.

– Tenker seg om to ganger

– Flere domstoler har merket nedgang i antall søkere, og når man ser resultatene fra undersøkelsen vår, er det kanskje ikke så underlig. Arbeidet som dommer er svært givende. Vi har en privilegert stilling. Men når arbeidsbelastningen har økt, overtiden stiger og lønnen ikke kompenserer for det, må vi forvente at potensielle søkere tenker seg om to ganger, skriver Kirsten Bleskestad.

Undersøkelsen ble besvart av 304 dommere og er gjennomført i perioden 6. – 20. september, 2023.