Dette er jus­studentenes drømme­arbeidsplasser

Politiet på topp for fjerde år på rad. Se hele lista. 

Selskapet Universum kartlegger hvert år hva som er de mest populære og attraktive arbeidsplassene blant studenter. For fjerde året på rad troner politiet på toppen av jusstudentenes ønskeliste. Utenriksdepartementet, som var fjorårets tredjeplass, har byttet plass med Wikborg Rein, og havner i år på andreplass. 

- Mange synes nok det er meningsfullt å bidra til trygghet i samfunnet, og politiet har såpass høy status i samfunnet at det i seg selv er attraktivt. Det handler nok for en del også om CV-bygging det er jo nesten ingen andre jobber for jurister som er like utfordrende, spennende og lærerike, uttalte leder for politijuristene Are Frykhom om topplassen i i 2020, og la til:

- Men jeg lurer på om folk egentlig skjønner hva det innebærer å være påtalejurist.

Slik ser årets liste ut:

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Wikborg Rein
 4. Høyesterett
 5. Økokrim
 6. Regjeringsadvokaten
 7. Thommessen
 8. Wiersholm
 9. Schjødt
 10. Tingrettene
 11. DNB
 12. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 13. Justisdepartementet, lovavdelingen
 14. Equinor
 15. SANDS
 16. Arntzen de Besche
 17. Deloitte
 18. BAHR
 19. Haavind
 20. PwC
 21. Simonsen Vogt Wiig
 22. Statsadvokatembetene
 23. Aker Solutions
 24. Finansdepartementet
 25. Arbeids- og sosialdepartementet
 26. Kluge
 27. EY (Ernst & Young)
 28. Hjort
 29. Sivilombudsmannen
 30. Hydro