Jus­studenter med kappene på i prosedyre­konkurranse i Stavanger

Praktisk opplæring i «skranken». Dette ville jusstudiet ved Universitetet i Stavanger (UiS) gi sine studenter, og arrangerte nylig sin første prosedyrekonkurranse. Den ga mersmak og skal nå videreføres. 

Siv Hedda Hovland og Torstein Helle (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)
Vinnerlaget Siv Hedda Hovland og Torstein Helle fikk veiledning fra Arntzen de Besche (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)

For å gi studentene et innblikk i advokatenes rolle i en rettssak, utvikle deres evne til å bygge opp juridisk argumentasjon og å kunne presentere den muntlig og skriftlig, organiserte UiS prosedyrekonkurransen i samarbeid med Sør-Rogaland tingrett og åtte advokatkontorer i Rogaland.

– Dette er første konkurranse som UiS har arrangert,  og det viser seg at denne supplerende undervisningsmetoden er svært effektiv. Derfor ønsker vi å fortsette med det videre, sier avdelingsleder for rettsvitenskap ved UiS, Lana Bubalo, til Juristen.

Hun forteller at slike konkurranser er vanlige i USA, men at konkurransene også har blitt mer og mer populære i Europa, som en måte å supplere den tradisjonelle jusutdanningen på.

– Da UiS har mindre studentkull, er det en mulighet å heve utdanningskvaliteten med dette ekstra tilbudet, sier Bubalo.

Praktiske ferdigheter

Avdelingslederen forteller at Handelshøgskolen ved UiS har et tett samarbeid med arbeidslivet blant annet Sør-Rogaland tingrett og flere advokatkontorer i regionen.

– Det er et felles ønske at vi gjennom et slikt samarbeid kan utdanne fremtidige jurister som har både teoretiske kunnskaper og praktiske ferdigheter som gjør dem i stand til å tiltre i rollen som jurister. Tradisjonelt har jusutdanningen i Norge hatt fokus på det skriftlige, og utvikling av studentenes muntlige prestasjonsevner har vært noenlunde oversett.

Daniel Miles, Sebastian Voith og Erlend Domingo Sæbø med veiledning fra Schjødt (Foto: Silje Marnburg Ellefsen, UiS)

– Vi er overbevist om at karakterpresset i jusutdanningen kan lettes ved at arbeidsgivere bevisst setter mer fokus på "soft skills" til kandidatene de ansetter; deres omstillingsevne, samarbeidsevne og gode presentasjons- og kommunikasjonsferdigheter, sier Bubalo.

Prosedyrekonkurransen ble gjennomført ved at studentene ble delt opp i 16 lag, som gikk gjennom fire runder med konkurranse. Hvert lag ble veiledet av ett av åtte advokatkontorer i Rogaland: Schjødt, Arentzen de Besche, CMS Kluge, Pind, Haver, Selmer, Thommesen og Projure.

Rundene ble avholdt i Sør-Rogaland Tingrett og Jæren tingrett, med hjelp av lokale dommere og dommerfullmektiger.

Bratt læringskurve

Til finalen kom lagene veiledet av Arntzen De Besche og Schjødt.

Vinnerlaget, bestående av 3. års studentene i rettsvitenskap Siv Hedda Hovland og Torstein Helle, ble veiledet av Reidar Smedsvig fra Arntzen De Besche, sier Bubalo.

– Studentene selv syns konkurransen har vært utfordrende, da denne aktiviteten kom i tillegg til vanlig undervisning og eksamener, og de innrømmer at læringskurven har vært bratt. Men det har bidratt til å fremme det sosiale miljøet på studiet, som var etterlengtet etter korona, og muliggjort for studentene å utvikle relasjoner med ansatte i advokatfirmaer i Stavanger, sier Bubalo

Hun roser tingrettsdommer Per Våland Mauritzen for å bidratt til selve organiseringen av prosedyrekonkurransen, i tillegg til at flere dommere og dommerfullmektiger, samt faglærere, stilte som dommere.