På jobbintervju: «Hvorfor vil du bytte jobb?»

Vi spurte to karriererådgivere hva du bør og ikke bør si når spørsmålet om hvorfor du vil bytte jobb dukker opp.

Illustrasjon: iStock
Illustrasjon: iStock

«Hvorfor vil du bytte jobb da?»

Et klassisk spørsmål på jobbintervju, og fortsatt noe de aller fleste spør om, ifølge karriererådgiverene Kristin Ølberg i Econa og Inger-Christine Lindstrøm i Juristforbundet.

Ølberg forteller at det naturlig nok er noen gjengangere til at folk ønsker å bytte jobb, og at det ofte dreier seg om forhold på den nåværende arbeidsplassen. Lindstrøm opplever at manglende trivsel, en følelse at man ikke får utviklet seg eller kjeder seg, eller å ikke føle seg verdsatt og se muligheter for å avansere er vanlige årsaker til jobbytte og derfor lett for de fleste å forstå. 

- Men det er lurt å tenke gjennom hva du ønsker deg mer av, og hva du tror du vil få i jobben du søker på, anbefaler hun. 

- Men det er også mange som søker nye jobber fordi det dukker opp noe spennende, og ikke nødvendigvis fordi man vil vekk fra noe. Det er du som må ta regien i eget liv og sørge for at du holder deg attraktiv gjennom hele karrieren, sier Ølberg.

Kristin Ølberg. Foto: Econa
Kristin Ølberg. Foto: Econa

Hennes viktigste tips er å prøve å fokusere mer på arbeidsgiveren du søker deg til enn den du kommer ifra.

- Alle er svake for smiger, så sett deg godt inn i hva arbeidsgiver driver med og forklar hvorfor det er spennende for deg. Det er også et pluss om du våger å spørre og grave litt. Når det gjelder din nåværende arbeidsgiver er det viktig å aldri snakke stygt om arbeidsplassen. Det skal sies at jeg også har vært borti de som skryter for mye av arbeidsgiveren sin, og det kan også virke litt mistenkelig. Hvorfor vil du bytte jobb da?

Karriererådgiver Inger-Christine Lindstrøm. Foto: Juristforbundet

Vi kikker på tre ulike årsaker til at mange ønsker å skifte jobb, og spør de to karriereekspertene hva du bør og ikke bør si når spørsmålet om hvorfor du vil bytte jobb dukker opp:

Jeg vil bytte fordi jeg ikke trives med kollegaene / sjefen / arbeidsmiljøet

UNNGÅ:

- Du må aldri, aldri snakke negativt om nåværende arbeidsgiver. Du bør ikke lyve, men prøv å unngå å snakke om en eventuell konflikt. Det er ikke nødvendigvis slik at du kommer dårlig ut av det om det har vært en konflikt, men hvis det skal nevnes må du i det minste være forberedt på at referanser sjekkes, sier Kristin Ølberg.

- Hvis du for eksempel jobber i et lite miljø og ønsker deg en større arbeidsplass eller større miljø er det noe du trygt kan trekke frem i intervjuet. Eller motsatt. Du kommer fra en stor arbeidsplass og ønsker deg et mindre miljø. Si gjerne noe om hva du tenker vil være bra med det. Din nye arbeidsgiver vil gjerne at du skal være motivert for det de har å tilby. Å være ærlig er ikke det samme som å fortelle alt om hvordan du opplever din situasjon for tiden. Forbered deg på hva og hvordan du vil svare på spørsmålet om det kommer, tipser Inger-Christine Lindstrøm.

SI HELLER:

- Skulle du få direkte spørsmål om det har vært en konflikt kan du kanskje si at «Jeg jobber i en kunnskapsbedrift og meningsuenigheter er det innimellom. Det tåler jeg godt», sier Ølberg.

- Det å gi uttrykk for misnøye over nåværende arbeidsplass generelt, eller nåværende leder/kolleger/miljø er sjeldent noe som veier positivt når du vil bytte jobb. Du er også en del av arbeidsmiljøet du ikke trives med. Det kan lett slå tilbake på deg selv om du klager på for eksempel lederen din i et intervju. Det kan skape usikkerhet hos de som intervjuer deg. Det samme gjelder om du uttaler deg negativt om kollegaene og arbeidsmiljøet generelt. De forventer heller ikke et detaljert svar på dette spørsmålet. Det som er viktig er at du kan si noe om hva som fanget interessen din for den nye jobben. Vær obs på at det kan være et spørsmål de stiller for å finne ut om du «bare» er på flukt fra en jobb du har, eller om du er oppriktig interessert i jobben du har søkt på, sier Lindstrøm.

Jeg vil bytte fordi jeg ikke får utviklet meg / ikke mer å lære / kjeder meg

UNNGÅ:

- Unngå å si «jeg orker ikke å jobbe med bare 60-åringer» eller «jeg kjeder meg på jobb», sier Ølberg.

- Det er her du kan få vist frem litt av det du har av ambisjoner og interesse for å utvikle deg! Det liker arbeidsgivere at du vil. Forsøk om du kan unngå ordet «ikke» når du snakker om det. Du ser muligheter for utvikling og at du virkelig ønsker å strekke deg faglig og på andre måter. Jobben du har søkt på beskrives som en jobb du er nysgjerrig på og som du tror vil innebære mer utvikling og videre læring, samt at du mener at det du har med deg allerede vil være et godt utgangspunkt og nyttig bidrag, sier Lindstrøm.

SI HELLER:

- Et godt tips er å vri det over på hva du søker deg til. Du kan for eksempel si «Jeg er veldig opptatt av å utvikle meg og lære nye ting, og jeg ser at dere har et ungt og innovativt miljø. Det synes jeg er spennende», sier Ølberg.

- Det er ikke nødvendigvis arbeidsgiverens ansvar alene dersom du som medarbeider stagnerer faglig eller på andre måter. Det krever alltid eget initiativ og innsats og utvikle seg. Det hjelper naturligvis veldig godt at arbeidsgiver legger til rette og støtter og oppmuntrer. Fortell om ønskene og ambisjonene dine så langt du merker det passer, uten å klage på nåværende arbeidsgivers måte å gjøre det på, sier Lindstrøm.

Jeg vil bytte fordi jeg ikke føler meg verdsatt / ikke har muligheter for å avansere

UNNGÅ:

- Å føle seg anerkjent og å ha muligheter for utvikling er utrolig viktig, og vi vet at mange bytter jobb hvis de føler dette mangler, der de er nå. Men du skal være litt forsiktig her, og du må huske at du søker den aktuelle stillingen, det er den du er motivert for, at organisasjonen kan gi nye muliugheter på sikt er bra, men det er ikke avgjørende for at du søker den aktuelle stilligen, sier Ølberg. 

- Er det slik at du faktisk ikke ser noen videre karriereveier eller utviklingsmuligheter i din nåværende jobb er dette noe du kan være åpen med. Dersom du ikke har tålmodighet til å vente på at det skal komme en tilsvarende mulighet der du jobber nå for eksempel. At du har vært lenge i en og samme rolle og funksjon og at du tror du må søke mot en annen arbeidsgiver for å få bidratt med deler av kompetansen din som du ikke får utviklet og brukt slik det er nå. Du kan også si noe om at du blir veldig glad for anerkjennelse og liker tilbakemeldinger, og at du prøver å være raus med kollegaene dine for at de skal føle seg verdsatt. Da sier du også noe om at dette er viktig for deg, tipser Lindstrøm.

SI HELLER:

- Selv om man aldri skal selge seg inn til en høyere stilling enn den man intervjues til, er det et poeng at det ansettes på potensiale. Legg ekstra vekt på at du er lærevillig og engasjert. Det trumfer mye i en ansettelsesprosess, sier Ølberg. 

- Det at du ikke føler deg sett og verdsatt er nok en vanlig grunn til å ønske et jobb-bytte. Det er nok mange som ønsker mer anerkjennelse på jobben enn de faktisk får dessverre. Unngå så langt det går å gi uttrykk for slik misnøye i intervju. Det kan fort skape ubehag som ikke bidrar positivt til at du får jobbtilbudet, tror Lindstrøm.