Fikk Rettssikkerhets­prisen for sitt arbeid for innsatte

Advokat Maria Hessen Jacobsen og psykiater Randi Rosenqvist hedret med gjev pris under Rettssikkerhetskonferansen.

Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist (Foto: Ole-Martin Gangnes)

De to fikk utdelt Rettssikkerhetsprisen da Rettssikkerhetskonferansen ble arrangert i Gamle Logen i Oslo i går ettermiddag. Maria Hessen Jacobsen og Randi Rosenqvist fikk prisen for sin innsats for å ivareta rettssikkerheten til, og bedre soningsforholdene for, innsatte i norske fengsler.

– Prisvinnerne har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler. Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet, sa juryleder Anders Anundsen under prisutdelingen.

Prisvinnerne lovet at de kommer til å fortsette innsatsen for innsattes rettssikkerhet.

– Vi er ikke ferdige, sa Maria Hessen Jacobsen.

– Rettsstaten er ikke bedre enn sitt svakeste ledd, sa hun og beskrev det som en skam at det må dommer mot staten til for å endre ulovlige visitasjoner og skadelig isolasjon.

Juristforbundets president Håvard Holm åpnet Rettssikkerhetskonferansen (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Psykiater Randi Rosenqvist tok for seg de psykisk syke fangene i sitt innlegg og fortalte om både budsjettnedskjæringer i kriminalomsorgen og at mye alvorlig psykisk sykdom ikke fanges opp eller behandles.

– Dette skal jeg fortsette å mase om, selv nå som jeg er pensjonist, sa Rosenqvist.

Media og kriminalsaker

Under konferansen ble også spørsmålet om mediene påvirker utfallet av straffesaker drøftet av NRKs krimkommentator Olav Rønneberg, etterretnings- og etterforskningsleder Grete Lien Metlid og advokat Jon Anders Hasle.

F.v. debattleder Vegard Valestrand, professor Hans Fredrik Marthinussen og advokat Jon Wessel-Aas diskuterte fjorårets prisutdeling, som gikk til den norske rettsstaten (Foto: Ole-Martin Gangnes)
F.v. debattleder Vegard Valestrand, professor Hans Fredrik Marthinussen og advokat Jon Wessel-Aas diskuterte fjorårets prisutdeling, som gikk til den norske rettsstaten (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Dessuten ble fjorårets rettssikkerhetspris debattert. Den gikk til rettsstaten Norge, representert ved de fire statsmaktene, for måten rettsstaten håndterte koronakrisen.

Tildelingen førte til mye debatt og i Gamle Logen møttes fjorårets jurymedlem Jon Wessel-Aas og en kritisk professor Hans Fredrik Marthinussen til diskusjon om hvordan rettsstaten hadde klart seg gjennom koronapandemien.

Andre temaer under konferansen onsdag var juridisk kompetanse i kommunene. Leder av Juristforbundet – Kommune, Benedicte Gram-Knutsen, og helse- og omsorgssjef Anne Berit Vullum i Sunndal kommune tok for seg behovet for jurister og juridisk kompetanse når rettssikkerheten skal sikres ved kommunal tjenesteyting.

Førsteamanuensis Sofie Høgestøl, advokat Nils Christian Nordhus og forsker Asle Toje holdt innlegg om fremmedkrigere og folkerett. Og advokat Claude A. Lenth holdt et foredrag om barns personvern i sosiale medier.