Tingrettsdommer Heidi Heggdal reiser til Kosovo i desember. Hun har tidligere vært rettsobservatør i Moldova og Tyrkia. Bildet til venstre er fra en rettssal i Tyrkia. Foto: Privat

Dommer Heidi Heggdal reiser til Kosovo som retts­observatør: - Må vite hvor du skal lete etter utenlands­jobbene

NORCAP opplever at få norske jurister er interessert i utenlandsoppdrag. - Vi som har vært ute blir nok litt mer oppmerksom på at alt kan bli så velfungerende at man ikke ser når ting går galt, sier tingrettsdommer Heidi Heggdal, som gjør seg klar til sitt andre utenlandsopdrag i desember. 

Torsdag, 25. november 2021 - 9:52

- Alle sier det høres spennende ut, men ikke alle kunne tenke seg det selv. Som jurist er man i ganske stor grad knyttet til det lokale, med mindre du spesialiserer deg i menneskerettigheter, EU-rett eller demokratibygging, sier Heidi Heggdal.

Hun er dommer i Oslo tingrett, men reiser 1. desember til Kosovo med «the European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX)». Heggdal reiser med NORCAP, en sivil beredskapstyrke drevet av Flyktninghjelpen og finansiert av norske myndigheter.

NORCAP tilbyr ekspertise til partnere i humanitære, utviklings og fredsbevarende operasjoner, men opplever at få jurister melder interesse for utenlandsoppdrag.

For Heggdal, som har vært dommer i 22 år, blir utstasjoneringen hennes andre. Hun har tidligere vært i Moldova, i tillegg til å være observatør under rettssaker i Tyrkia. Hun har imidlertid ikke vært ute så lenge som ett år av gangen tidligere.

Heggdal er ikke sikker på hvorfor så få jurister melder interesse for slike oppdrag, men tror kanskje noe av grunnen kan være at det oppleves vanskelig å finne oppdragene og å vite hvor man skal lete hvis man vurderer det.

- Du må vite hvor du skal lete. I tillegg må Norge være villig til å betale for det. Det er ikke så mye penger i disse ikke-statlige organisasjonene som er avhengig av støtte. Jeg skal jobbe for EU, men får betalt av Norge, sier Heggdal.

- Kanskje er også nordmenn litt redde for det ukjente. Det er ikke for alle å reise bort i et helt år for å jobbe, og hvis du har familie er det ikke alltid like lett å ta dem med seg.

Heidi Heggdal (nr. to fra venstre) i Moldova sammen med medlemmer av Human Rights Resource Group, som bestod av dommere og advokater. Gruppen ble dannet av Norlam med formål om å øke bevistheten rundt menneskerettigheter i rettssystemet. Foto:Privat
Heidi Heggdal (nr. to fra venstre) i Moldova sammen med medlemmer av Human Rights Resource Group, som bestod av dommere og advokater. Gruppen ble dannet av Norlam med formål om å øke bevistheten rundt menneskerettigheter i rettssystemet. Foto:Privat

Observere og komme med råd

Gjennom å observere forhåndsutvalgte sivile- og straffesaker i Kosovo, vil Heggdal rapportere til EULEX om rettergangen i den enkelte sak er i samsvar med nasjonale lover og internasjonale standarder for rettferdig rettergang.

En del av jobben vil også være å identifisere om det er spesielle problemstillinger som går igjen og foreslå forbedringer og endringer for å sikre at rettergangen jevnt over holder den nødvendige standard.

Det har vært sterk internasjonal tilstedeværelse i Kosovo etter krigen og etter at de erklærte seg selvstendige i 2008.

- Nå har ansvaret for domstolen blitt overført til Kosovo, og de skal håndtere alle saker selv. Kosovo vil inn i EU, så det gjelder å få domstolsystemet opp å gå. Det er veldig spennende og givende å være med på å bygge opp en rettsstat etter en såpass traumatisk krig, sier Heggdal.

Høy tillit til norske domstoler

Transparency Internationals siste korrupsjonsbarometer viser at befolkningen i Norge har høy tillitt til myndighetene, og de som nyter høyest tillitt er domstolene.

På spørsmål om «hvor stor tiltro har du til at domstolene gjør en god jobb i Norge?» svarer kun én prosent at de ikke har noen tiltro i det hele tatt. Fem prosent svarer ganske liten, mens 55 prosent svarer ganske stor. 37 prosent svarer at de har svært stor tillitt til at domstolene gjør en god jobb.

Befolkningen i EU-landene oppfatter at korrupsjonsnivået er høyere enn befolkningen i Norge gjør. I EU-landene svarer 11 prosent at de ikke har tillit i det hele tatt til domstolene, men 23 prosent svarer at de har ganske liten tillit.

Å komme fra en så velfungerende rettsstat som Norge og kunne dele sin ekspertise og samtidig lære av hvordan de tenker i Kosovo blir en viktig erfaring, mener dommer Heidi Heggdal. Samtidig er hun opptatt av at hun også kan lære mye nytt.

- Det er interessant å se hvordan de tenker når de skal bygge en rettsstat på vestlige verdier. Kan det være ting vi har glemt på veien? Er det ting vi i Norge kan gjøre annerledes, som vi glemmer holde øye med fordi ting fungerer så godt som det gjør? Da tenker jeg særlig på domstolens uavhengighet, sier hun.

Heggdal opplever at hun gjennom utenlandsoppdragene får med seg en åpenhet rundt at ikke alt er perfekt her hjemme heller.

- Man blir mer oppmerksom på hva som fungerer bra, og tenker gjennom hvorfor det faktisk fungerer så bra. Når man har vært i et så velfungerende system lenge er det lett å bli litt sløv. Ting går stort sett av seg selv, men hvorfor? spør hun, og fortsetter:

- Hvorfor får vi for eksempel en NAV-skandale? Vi som har vært ute blir nok litt mer oppmerksom på at alt kan bli så velfungerende at man ikke ser når ting går galt.

Vil ha flere jurister

Heggdal blir i første omgang værende i Kosovo i ett år, men er åpen for at det kan bli noe lengre, ettersom EURLEX’ mandat går ut i juni 2023. Heggdal vil oppfordre flere jurister til å melde seg til ressursbanken til NRC//NORDEM og vurdere utenlandsoppdrag, uavhengig av hva de jobber med til daglig.

- Rettsobservasjoner burde vi kunne i Norge, og jeg tror mange har mer å bidra med enn de tror. Vi har det i ryggmargen selv om man ikke jobber med det i det daglige, sier hun.

Frank Johansen, prosjektleder for fred og demokrati i NORCAP, sier at et sammenbrudd i en stats evne til å yte befolkningen tjenester, inkludert sikkerhet, lov og orden, kan skje når rettstatens institusjoner er sårbare, og at dette ofte er et sentralt element i et konfliktbilde.

– Vi i NORCAP jobber for å styrke den juridiske ekspertisen i internasjonale operasjoner og ser på norske jurister som viktige bidrag til dette. Utenriksdepartementets mål er at Norge bidrar i alle leddene av justiskjeden – politi, påtale, domstoler og kriminalomsorg, her spiller NORCAP en sentral rolle. Vi er den instansen som rekrutterer og følger opp ekspertene mens de er på oppdrag. Derfor søker vi jurister som kan være interessert i internasjonale oppdrag, sier han.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022