Rettsbygning i Ankara, Tyrkia. Foto: Adem ALTAN / AFP
Rettsbygning i Ankara, Tyrkia. Foto: Adem ALTAN / AFP

Markerer støtte til tyrkiske jurister

I dag markeres «Day of the Endangered Lawyer» med søkelyset på tyrkiske advokaters situasjon. 

Torsdag, 24. januar 2019 - 9:37

For niende året på rad markeres i dag «Day of the Endangered Lawyer». Formålet med dagen er å hvert år sette søkelyset på de store utfordringene advokater rundt om i verden møter på grunn av sitt yrke.

I år er det utfordringene i det tyrkiske rettssystemet og situasjonen for tyrkiske advokater som er tema. 

Det er The European Democratic Lawyers (AED), European Association of Lawyers for Democracy & World Human Rights (ELDH) og European Bar Human Rights Institute (IDHAE) som står bak markeringen. Selv om Tyrkia også var tema for dagen i 2011, mener organisasjonene at situasjonen er så alvorlig at klagene må gjentas. 

Det arrangeres samlinger av advokater utenfor tyrkiske ambassader og konsulater i en rekke europeiske byer hvor de leverer en rapport om forholdene og ber om endringer.

Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)
Håvard Holm (Foto: Tore Letvik)

Årets rapport kan du lese her. 

- Viktig markering

Håvard Holm, president i Juristforbundet, mener «The Day of the Endangered Lawyer» er en viktig markering, særlig hensett til at grunnleggende rettsstatlige prinsipper er under økende press i en rekke land.

- Advokater som er uavhengige av et lands myndigheter, i særdeleshet av den utøvende makt, er en avgjørende forutsetning for en fungerende rettsstat, sier han.

- For å kunne ivareta borgernes interesser blant annet mot vilkårlige myndighetshandlinger, er det helt avgjørende at advokatene kan opptre uten frykt for sanksjoner av noen art fra myndighetenes side.

Følger utviklingen

Dommerforeningen i Juristforbundet har den siste tiden engasjert seg sterk i Tyrkia, og flere representanter har blant annet vært i Ankara for å følge rettssaken mot den avsatte dommeren Murat Arslan.

Arslan, som ledet den uavhengige dommerforeningen Yarsav, ble 18. januar i år dømt til ti års fengsel for «medlemskap i en terrororganisasjon» i en domstol i Ankara.

Norsk, nederlandsk og tysk delegasjon utenfor rettsbygningen. Foto: Heidi Heggdal
Norsk, nederlandsk og tysk delegasjon utenfor rettsbygningen under rettssaken mot Murat Arslan rett før jul. Heidi Heggedal fra Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg med rødt skjerf. Foto: Heidi Heggdal

Håvard Holm kaller situasjonen i Tyrkia «ekstremt alvorlig».

- Landet kan per i dag ikke anses som en rettsstat. Sammen med blant annet dommere, tjenestemenn i påtalemyndigheten og journalister, er tyrkiske advokater utsatt for inngrep – og angrep – som er helt uforenelig med rettsstatlige prinsipper, og som i sterk grad rokker ved uavhengigheten, sier han.

Han sier Juristforbundet vil fortsette å følge utviklingen i Tyrkia nøye, blant annet gjennom arbeidet til Dommerforeningens menneskerettighetsutvalg.

Støtte kollegaer

I en kronikk sendt til Juristen, som også ble publisert i Advokatbladet tidligere denne uka, skriver representanter fra Menneskerettsutvalget i Den Norske Dommerforening, ICJ Norge, Politijuristene, Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg og ICJ studentnettverk Oslo og Bergen at den «tyrkiske rettsstaten er i ferd med å forvitre fullstendig».

Les rapporten fra Advokatforeningens menneskerettighetsutvalg her.

«Per i dag sitter 594 tyrkiske advokater varetektsfengslet, 216 er domfelt og 1546 er straffeforfulgt. Mer enn 35 advokatorganisasjoner er oppløst. Deres kolleger i domstolene og påtalemyndigheten utsettes for samme forfølgning, det samme gjelder journalister, akademikere og menneskerettsforkjempere» skriver de. 

De skriver at de gjennom de siste årene har fulgt situasjonen tett, og at de har fått høre «tallrike historier om vilkårlig forfølgelse, umenneskelig og nedverdigende behandling og om gjentatt og grunnløs trakassering av advokater og dommere.»

«Vi som jurister i et land der rettssikkerhet står sterkt, er forpliktet til å støtte våre kolleger i ord og i handling.

Det råder til tider en mismodig og dyster stemning blant våre tyrkiske kolleger, men de viser samtidig en enestående og beundringsverdig vilje til å kjempe for rettsstaten og stå opp for idealene den er bygget på. Gjennom observasjoner og solidaritetsarbeid støtter vi våre kolleger, og signaliserer håp om at de rettsstatlige idealene skal overleve også den turbulente og utfordrende situasjonen sivilsamfunnet i Tyrkia står i nå.»

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022