Slovenia fikk prisen Crystal Scale of Justice - her sammen med presidenten i CEPEJ og leder av juryen (Foto: Iwar Arnstad)
Slovenia fikk prisen Crystal Scale of Justice - her sammen med presidenten i CEPEJ og leder av juryen (Foto: Iwar Arnstad)

Europeisk justis­pris delt ut i Norge

Europarådets pris «Crystal Scale of Justice» ble delt ut i Oslo.

Fredag, 25. oktober 2019 - 6:51

Det var Slovenia som vant da europeisk pris for rettssikkerhetstiltak ble delt ut i Oslo fredag 25. oktober. 

Prisen «Crystal Scale of Justice» blir delt ut annenhvert år til et europeisk land som har satt i gang gode og innovative tiltak for å øke rettssikkerheten.

Det er Europarådet som deler ut prisen til et av sine 47 medlemsland. 

I år var Norge vertsland for prisutdelingen som samler en rekke internasjonale gjester. Europarådet hadde lagt utdelingen til Oslo og Det juridiske fakultet.  

Det var rettssikkerhetstiltak i Belgia, Nederland, Spania og Slovenia som var nominert til årets pris.

Juryen, som består av representanter for den juridiske profesjonen i ulike land, vurderte 43 søkere fra tjue land før de landet på de fire som ble nominert til prisen.

Fire nominerte

Rettssikkerhetstiltakene som ble nominert er presentert slik av Europarådet: 

Belgia: “Harmonization of processes: a response that reconciles the efficiency of the public service of Justice and wellbeing at work” (First instance court of Luxembourg)

Nederland: “Mediation in criminal justice; referrals by prosecutors in the prosecutorial phase and referrals by judges in the presentencing phase” (National Coordinator on Mediation in Criminal Cases)

Spania: “Digital Justice”, Subdirectorate-General for New Technologies. Directorate General of Justice Modernization, Technological Development, Recovery and Asset Management (Ministry of Justice)

Slovenia: “Improving the Quality of Justice (IQ Justice)” (Supreme Court) 

Prisen gikk til Slovenia.

I 2017 gikk prisen til Norge for vitnestøtteordningen i regi av Røde Kors og Domstolene i Norge. 

Seminar om megling

Et seminar om dommeres rolle i meglingsprosesser var også en del av markeringen.

Her var det ulike innlegg og en paneldiskusjon ledet av Muriel Décot fra European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ).

Fra Norge deltok tingrettsdommer Heidi Heggdal, som snakket om rettsmekling i Norge. 

Europeisk dag for rett og rettferdighet

Prisutdelingen og seminaret er en del av «European Day of Justice», som markeres i slutten av oktober over hele Europa, og som er en dag for rett og rettferdighet. 

Formålet er å øke kunnskapen om individers rettigheter og hvordan domstolene fungerer.

I forbindelse med dette arrangeres også Rettens dag i Høyesterett, Borgarting og Oslo tinghus lørdag 26. oktober.

Ledige stillinger:

LOGO IKA Møre og Romsdal
IKA Møre Romsdal, Ålesund
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesmannen i Oslo og Viken
Fylkesmannen i Oslo og Viken
Søknadsfrist: 
19.01.2020
LOGO Fylkesnemndene for barnevern
Fylkenemndene for barnevern og sosiale saker, Skien
Søknadsfrist: 
24.01.2020
LOGO NSF
Norsk Sykepleierforbund
Søknadsfrist: 
26.01.2020
Direktoratet for byggkvalitet, Oslo
Direktoratet for byggkvalitet
Søknadsfrist: 
31.01.2020
LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
04.02.2020
LOGO Fylkesmannen i Innlandet
Fylkesmannen i Innlandet, Hamar
Søknadsfrist: 
07.02.2020
LOGO Ombudsmannen for Forsvaret
Ombudsmannen for Forsvaret
Søknadsfrist: 
16.02.2020