Juristdagen: – I år er det ekstra viktig at jus­studenter, jurister og advokater tar samfunns­ansvar

Juristdagen arrangeres lørdag 18. september. Johan Dolven i HELP, Rasmus Asbjørnsen i Haavind og Cathrine Moksness i Rettssenteret er blant dem som oppfordrer landets jurister til å delta. 

Cathrine Moksness og Rasmus Asbjørnsen (Foto: Hoan Ngoc Nguyen)
Cathrine Moksness er daglig leder av Rettssenteret og Rasmus Asbjørnsen er advokat og partner i Haavind (Foto: Hoan Ngoc Nguyen)

Juristforbundet er arrangør av Juristdagen, dagen der frivillige advokater og jurister står på stands over hele landet for å besvare henvendelser og spørsmål om juss. Enkle spørsmål besvares på stedet, men like ofte får publikum råd om hvordan de bør gå frem videre og hvor de kan henvende seg.

– Det er dessverre forskjell på å ha rett og få rett. Langt fra alle vet hvor de kan få hjelp til juridiske spørsmål eller har råd til å søke tradisjonell juridisk bistand. Mange vet ikke hvilke rettigheter de har. Dette bekymrer oss sterkt, sier president i Juristforbundet, Håvard Holm.

Juristdagen har i år et særskilt fokus på de mest sårbare og utsatte: barn og unge. I år er det ekstra viktig at jusstudenter, jurister og advokater tar samfunnsansvar, fordi pandemien særlig har rammet barn og unge, sier Juristforbundet om årets Juristdag.

– Langt fra alle vet hvor de kan få hjelp til juridiske spørsmål eller har råd til å søke tradisjonell juridisk bistand, sier Juristforbundets president Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

Det blir særlig vektlagt i Oslo, der det nye rettshjelpstiltaket «Rettssenteret» tar Juristdagen ut i bydelene i hovedstaden. Med 15 pop up-stands i samtlige bydeler blir det satt et skikkelig fokus på årets tema: barn og unge, sier en stolt daglig leder i Rettssenteret, Cathrine Moksness.

– Oppfordrer alle til å delta

Også Rettssenteret har et førstefokus på barn og unge. Som første del av planen om å hjelpe utsatte og sårbare grupper, gir senteret gratis rettshjelp til barn og unge opp til fylte 25 år i Oslo, forteller Moksness.

– I Oslo spesielt står mange barn og ungdommer uten tilstrekkelig rettsikkerhet. Slik skal det ikke være. Derfor er vi ekstra engasjert i årets Juristdag, sier hun.

Cathrine Moksness forteller at hun har gode frivillige med på laget.

– Uten våre frivillige, og samarbeidspartnerne Advokatfirmaet Haavind, HELP og CF, hadde vi aldri klart å nå ut til alle bydeler i Oslo. Jo flere som deltar, jo flere barn og unge vil vi nå. Jeg oppfordrer alle til å delta på den den store dugnaden som Juristdagen er.

Hun viser til at Haavind har støttet henne i oppstarten av tiltaket med markedsføring og rekruttering. Styreleder Rasmus Asbjørnsen er også partner i Haavind. En del av firmaets bidrag vil være at advokatene i Haavind tar pro bono-saker for barn og ungdom som oppsøker Rettssenteret for å få hjelp.

– Dette er et viktig initiativ som vi i Haavind støtter med glede. I år er det kanskje ekstra viktig at jusstudenter, jurister og advokater tar samfunnsansvar, og deltar i dugnaden, fordi pandemien har gitt spesielle utfordringer for sårbare grupper blant barn og ungdom, sier Rasmus Asbjørnsen.

– Et samfunnsgode

Også HELP deltar i dagen.

– Det er naturlig for HELP å delta på Juristdagen fordi saker som berører unges rettigheter er blant våre 150 advokaters viktigste fagfelt, som nettmobbing og foreldrekonflikter, sier Johan Dolven, CEO i HELP.

– Juridisk ekspertise er et samfunnsgode som alle har nytte av, ikke bare de med god råd, sier Johan Dolven, CEO i HELP (Foto: HELP)

– På Juristdagen synliggjør vi at juridisk ekspertise er et samfunnsgode som alle har nytte av, ikke bare de med god råd, sier han.

Cathrine Moksness sier hun gleder seg til å bidra under det hun beskriver som en landsomfattende rettshjelpsdugnad - og at hennes hjemby Halden er med i år.

– Helen Sæter, tidligere leder av Gjenopptakelseskommisjonen, skal stå på stand i Halden sammen med kollegaer, og trekker frem at rettssikkerhet er en forutsetning for demokrati og likeverd mellom mennesker. Barn og unge fortjener samfunnets oppmerksomhet og vern.

Juristdagen har de siste årene etablert seg som et populært tiltak. Siden oppstarten i 2006 har jurister på stand besvart nærmere 25 000 henvendelser om en rekke juridiske temaer som opptar folk.

«Totalt sett får vi flest privatrettslige spørsmål. Men en skal også merke seg at vi får mange spørsmål om rettshjelpsordninger, forskjellen på en jurist og en advokat og spørsmål om hva Juristforbundet er og hvordan det er å studere jus» skriver arrangør Juristforbundet.

Les mer om Juristdagen og hvordan man kan delta her