- Viktig å være enige om karriere og familie­organisering på forhånd

Stine og Andreas Warren er begge utdannet jurister og har fem barn under 12 år. – Kan ha gode karrierer uten å være med på «karrierejaget»

Familien Warren på fjelltur. Foto: Privat
Familien Warren på fjelltur. Foto: Privat

En karriereundersøkelse gjennomført av Juristforbundet viser blant annet at kjønnsforskjellene mellom mannlige og kvinnelige jurister øker når de blir mødre og fedre.

Les mer om rapporten her

Lønnsforskjellene øker når juristene får barn, menn har kortere permisjoner og er mer påkoblet jobb under permisjonen, og juristmødrene gjør mest av det det såkalte «tredje skiftet» som handler om overordnet kontroll og organisering av familielivet.

Stine Warren og mannen Andreas er begge utdannet jurister og har fem barn under 12 år. Paret, som har kjent hverandre siden barndommen, fikk sitt første barn da Stine Warren gikk på 2. avdeling.

Hun forteller at de allerede fra start hadde ulike tanker om hva de ønsket å bruke jussen til.

- Jeg var interessert i barnerett, mens Andreas interesserte seg mer for skatterett og finansrett. Vi hadde forskjellige vinklinger på jussen, forteller hun.

Warren beskriver imidlertid seg selv og mannen som noe «utypiske» jurister, som fra starten av var mer opptatt av familie enn av «karrierejag».

- Vi var enige om det. Man får ikke fem barn hvis man tenker at man skal jobbe hele tiden. Ingen av oss har vært den typen. Men det betyr ikke at vi ikke har gode karrierer og jobber vi trives med, understreker hun.

Hun mener at det er viktig å snakke om hvordan man ønsker å ha det, og å tenke gjennom en del problemstillinger på forhånd.

- Hvis begge har en utdannelse de ønsker å bruke på en bestemt måte er det viktig å bli enige. Jeg synes det er greit å ha de samme tankene om hva man ønsker med familielivet og karriere, sier hun.

- Vi vil være hjemme på ettermiddagene og få med oss alle fotballkampene, og vi var enige om at vi ønsket det begge to. Hvis man ikke er det, bør man snakke godt igjennom hvordan man skal organisere det.

Ansvar for logistikk

Warren underviser i dag i rettsvitenskap på en videregående skole, mens mannen jobber som jurist i et tilsyn.

- Jeg jobber på en skole med mange elever med gode karakterer som ønsker å studere jus. Noen av dem spør meg om hvordan jeg «bare» ble lærer. Jeg har en jobb jeg elsker og jeg har også en trygghet i jusutdannelsen om jeg ønsker å gjøre noe annet, sier hun.

Stine og Andreas Warren møttes i ungdomstida, før de studerte jus. Foto: Privat
Stine og Andreas Warren møttes i ungdomstida, før de studerte jus. Foto: Privat

Selv om hun jobber en del på kveldstid og i helgene, har muligheten til å være fleksibel, i tillegg til å ha ferie samtidig som barna, vært viktig for Warren i valg av jobb. Hun ser heller ikke nå for seg at hun vil følge opp «gamledrømmen» om å bli barnerettsadvokat når barna blir eldre.

- Å være så heldig å få fem barn setter karriere litt i perspektiv. Jeg tjener mer enn nok til å leve det livet jeg vil og har mye fritid. I tillegg har jeg en veldig meningsfull jobb. Det er den beste jobben jeg kunne hatt.

Undersøkelsen fra Juristforbundet viser at både i 2007 og i 2020 er det klart flere fedre enn mødre som rapporterer at partner tar hovedansvaret for alle omsorgsoppgaver.

Se hele undersøkelsen her

«Unntaket er oppfølging av fritidsaktiviteter i 2020, der andelen fedre er like stor som andelen mødre.»

I familien Warren har de fem barna kommet på løpende bånd og har mellom ett og et halvt og to år mellom seg. Warren forteller at i tillegg til de fem permisjonene, har hun i kortere perioder jobbet 80 prosent og 50 prosent.

- Jeg gjorde det like mye for familien og Andreas som for meg selv. Jeg var klar på at jeg ikke ville gå i den typiske «kvinnefella» og tape på det økonomisk, så vi har hatt soleklare avtaler om hvordan det skal kompenseres, forteller hun.

Undersøkelsen viser også at juristmødrene særlig har ansvaret «for å holde oversikt over familiens logistikk, også kjent som det tredje skiftet» skriver forskerne. Det pekes på at dette noe overraskende gjelder uavhengig av både juristens egen alder og yngste barns alder.

Stine Warren kjenner seg helt klart igjen i å være familiens «logistikksjef».

- Det er stort sett jeg som har kontroll på ukeplaner, aktiviteter som fotballkamper og treninger, barnebursdager og de tingene der. Vi har lister og planer for alt, forteller hun.

- Jeg vet ikke om det handler om kjønn eller om at jeg liker å ha den kontrollen. Mannen min har ansvar for klesvask og med sju personer i hus er det litt av en jobb, så vi har fordelt de ulike oppgavene mellom oss, sier hun.

Endringer under pandemien

Ifølge respondentene i Juristforbundets undersøkelse har pandemien gjort lite med likedelingen på hjemmebane. Hovedbildet er at fordelingen av omsorgsansvaret i familien er uendret, både blant mødre og fedre, under covid-19. Undersøkelsen finner også en gruppe mødre og fedre som rapporterer at de bruker mer tid på omsorg i koronaperioden.

Hos familien Warren har det imidlertid vært motsatt: Andreas har sittet på hjemmekontor, mens Stine har vært mer på jobben.

- Det er jo en litt kunstig situasjon, men han har gjort mer på hjemmebane når han har vært mer hjemme og jeg har vært mer borte. Nå er det han de roper på når de leter etter noe eller lurer på noe, forteller hun.