Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)
Kari Tønnessen Nordli (Foto: Mikkel Moe, Tekna)

– Dette var så langt vi kom i årets oppgjør

Enighet i lønnsoppgjøret både i staten og kommunesektoren for Akademikerne.

Fredag, 28. mai 2021 - 8:40

Akademikerne aksepterer meklingsresultatet i staten

– Vi har fått til noe bevegelse i meklingen. Vi står fremdeles i en krevende pandemi, og dette var så langt vi kom i årets oppgjør, sier Kari Tønnessen Nordli, leder i Akademikerne stat i en pressemelding.

Staten og Akademikerne ble torsdag ettermiddag enige om årets lønnsoppgjør, 17 timer på overtid.

Rammen på oppgjøret er på linje med resultatet i privat sektor. Enigheten innebærer at det settes av 3,35 prosent til lokale, kollektive forhandlinger med virkningsdato 1. mai i år. 

– Jeg er glad for at det blir en såpass god avsetning til lokale, kollektive forhandlinger i år. Arbeidsgiver og tillitsvalgte på den enkelte arbeidsplass kjenner de ansatte best. Det er viktig at de har handlingsrom til å løfte de som ikke har hatt en rimelig lønnsutvikling, og at de kan bruke lønn til å beholde erfarne medarbeidere, sier Nordli.

– Vår ambisjon for årets oppgjør var høyere. Mange statlige virksomheter har stor turnover og sliter med å beholde høy kompetanse. En god lønnsutvikling er en del av svaret på disse utfordringene, sier hun.

Lokale, kollektive forhandlinger i virksomhetene i staten skal være avsluttet 31. oktober i år.

KS

Også i KS-området er det blitt enighet i oppgjøret. Den samlede rammen for kommuneoppgjøret landet ifølge Akademikerne på 2,82 prosent.

Akademikerne gikk inn i oppgjøret med krav om at hele den økonomiske potten skal gå til lokale forhandlinger ute i kommunene. 1 prosent ble avsatt til lokale forhandlinger.

Partene ble enige om gjennomføring av et forskningsprosjekt for å kartlegge bruken av lokale forhandlinger i KS i året som kommer.

– Lokale forhandlinger er viktig for oss. Dette gir mer effektiv bruk av penger, og er et avgjørende verktøy for arbeidsplassene til å sikre seg den kompetansen de har behov for, sier Tonje Leborg, leder for Akademikerne kommune.

Oslo kommune

Også i Oslo kommune, som er eget tariffområde, ble det enighet mellom Akademikerne og Oslo kommune.

Rammen er på linje med resultatet i KS-området, 2,8 prosent. Resultatet innebærer at kommunens ansatte får en lønnsvekst på minimum 3,45 prosent med virkning fra 1. mai.

For de med lønn opp til 481 000 kroner blir lønnsøkningen gitt i kroner, på 16 500 kroner, ifølge Akademikerne.

– Oppgjøret betyr at våre 3400 medlemmer får en reallønnsvekst, og dette var avgjørende for oss. Det er ingen tvil om at vi hadde større ambisjoner, men det har vært et krevende oppgjør i lys av koronakrisen, sier Erik Graff, forhandlingsleder for Akademikerne i Oslo kommune.

Akademikerne krevde også at hele den økonomiske rammen skulle avsettes til lokale forhandlinger. Dette fikk Akademikerne ikke gjennomslag for. Alle lønnstilleggene gis sentralt.

– Vårt hovedmål er et systemskifte for våre medlemmer, sier Graff.

Unio ut i streik

Når det gjelder de andre organisasjonene, ble det ikke enighet mellom KS og UNIO og heller ikke Oslo kommune og UNIO.

I kommunal sektor går UNIO-organiserte, som omfatter lærere og helsearbeidere i kommuner over hele landet, ut i streik.

Ledige stillinger:

Sykkylven kommune
Søknadsfrist: 
04.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Statsforvalteren i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
08.08.2021
SKOLELEDERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
08.08.2021
Oslo kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Avdeling for Kvalitet og virksomhetsstyring, Direktørens stab
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Oslo kommune, Kommunerevisjonen
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Kristiansand Kommune
Søknadsfrist: 
15.08.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
16.08.2021
Jernbanedirektoratet
Søknadsfrist: 
18.08.2021
Helse Vest RHF
Søknadsfrist: 
23.08.2021
The EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
31.08.2021