Jobbmarkedet for jurister: - Ansettelses­prosesser tar lenger tid

Karriereveileder Inger-Christine Lindstrøm snakker med i underkant av 400 jurister og advokater hvert år om jobbsøk, karriere og utvikling.

Lindstrøm har vært ansatt i Juristforbundet de siste syv årene, og er den eneste karriererådgiveren i landet som jobber utelukkende med jurister og advokater.

Hun veileder daglig studenter som skal finne sin første jobb, jurister som vil endre kurs i karrieren, ansatte som vil bytte jobb på grunn av omstillingsprosesser og andre som ønsker råd om hvordan de skal nå akkurat sitt karrieremål.

I den kommende temautgaven om nettopp lønn og karriere kommer Lindstrøm i flere saker med råd og tips, om alt fra hvordan søke din første jobb, starte i ny jobb fra hjemmekontoret og når det er for sent å endre kurs i karrieren.

Les mer om juristlønn og karriere her

Anvendelig utdannelse

Karriereveilederen peker på at jussen er en veldig anvendelig utdannelse, og at mulighetene er mange. Samtidig opplever hun at mange tenker tradisjonelt og ikke nødvendigvis er bevisst på mulighetene som ligger der ute.

- Spesielt de første årene etter utdannelsen er de fleste veldig opptatt av hvor mye juss det er i jobben. Det tar litt tid å begynne å se mulighetene. Jeg tenker ofte at jurister kunne være enda mer allsidige, sier hun.

- Jurister kunne sikkert bidratt i mange ulike type jobber. En del blir ledere eller spesialiserer seg. Behovet for juristkompetansen er der ute.

Selv om behovet er der, forteller hun at det for de fleste nyutdannede jurister er en del «jobb å skaffe seg jobb».

- Det er en ubehagelig sannhet at jobbsøking nesten alltid innebefatter avslag underveis. Det er både noe ubehagelig og spennende ved det.

- Som regel er det snakk om et tidsspørsmål før man får jobb, men du må sette deg godt inn i utlysningsteksten og tenke nøye gjennom hva du har å by på. Også når det gjelder andre ting enn selve faget.

Karakterer og bransjebytte

Lindstrøm forteller at de hundrevis av karriereveiledningstimene er veldig forskjellige, men at det likevel er noen «gjengangere».

Studentene og de nyutdannede er for eksempel mye bekymret for karakterene sine og hvordan de eventuelt påvirker jobbmulighetene.

- Karakterene er viktige i denne fasen, men bekymringen er definitivt noe overdrevet. Det studentene og nyutdannede bør ta høyde for nå er at ansettelsesprosessene går tregere, så ikke si opp ekstrajobben før du har noe annet i boks, mener Lindstrøm.

Senere i karriereløpet ønsker juristene veiledning i krevende arbeidssituasjoner eller i spørsmål om kompetanseutvikling, jobbytte og bransjebytte.

- En typisk utfordring er hvordan man skal gå frem hvis man ønsker å endre retning. Mange lurer også på når det er for sent å gjøre større endringer, bytte bransje, bli partner eller lignende, sier hun, og understreker:

- Svaret på det er som regel «aldri».

Pandemi

Siden forrige temautgave om karriere og lønn har timene på hjemmekontoret blitt betydelig flere for de fleste jurister. En del har også endret seg på jobbmarkedet, men antallet jobber som utlyses ser ut til å være ganske stabilt når det gjelder juristjobber, forteller Lindstrøm.

- Kanskje er det endring i hvordan type stillinger som lyses ut, men den største endringen ser for meg ut til å være at mange ansettelsesprosesser tar lenger tid, sier Lindstrøm.

- Intervjurunder foregår naturlig nok stort sett digitalt, og jeg har inntrykk av at mange arbeidsgivere bruker lenger tid. Noen har kanskje ventet litt med å utlyse for å se an situasjonen, mens andre har kanskje dratt ut prosessene litt.

Lindstrøm har også inntrykk av at for mange blir det tydeligere om de faktisk trives med oppgavene i jobben eller ikke når de blir sittende mye på hjemmekontor.

- Hvordan miljøet er og hvordan oppfølging fra ledere er blir også mye tydeligere. En del opplyser at situasjonen har fått dem til å tenke på kompetanseutvikling, og mange som har gått med tanker om endringer har tatt grep nå under pandemien, forteller hun.

- For en del har hjemmekontor medført bedre tid, og jeg ser at ganske mange gjerne vil bruke den på kurs og etterutdanning fremfor Netflix.