Juristene i staten krever solid real­lønns­vekst i årets oppgjør

Juristenes lønnskrav er godt over resultatet for frontfaget, sier leder for Juristforbundet – Stat.

Sverre Bromander, leder av Juristforbundet-Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes)

Mandag 26. april er det oppstart for årets lønnsforhandlinger i staten. Leder av Juristforbundet – Stat, Sverre Bromander, sier Juristforbundets lønnskrav vil ligge godt over resultatet for frontfaget – som havnet på 2,7 prosent. 

Det er Akademikerne, som Juristforbundet er en del av, som møter staten som arbeidsgiver i forhandlingene.

– I år har vi krevd solid reallønnsvekst for våre medlemmer. Nå vet vi resultatet for frontfaget, og vårt krav er godt over dette, sier Bromander til Juristen. 

– Det kan vi delvis begrunne i at vi i statlig sektor kom dårligere ut enn andre i fjor. 

Bromander viser til tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU), som viser at det har vært lønnsvekst utenfor frontfagsnormen i privat sektor, mens offentlig sektor holdt seg innenfor.

– Må verdsette kompetanse

– Men først og fremst krever vi et solid løft fordi det er det eneste riktige - blant annet etter den enorme innsatsen våre medlemmer har lagt ned for å få statlig sektor til å fungere godt og levere tjenester under pandemien. De har en svært verdifull kompetanse som staten nå må vise at den verdsetter.

– Vi forventer at staten nå viser at det faktisk satses på kompetanse og kunnskap, sier leder av Juristforbundet – Stat, som representerer 7770 jurister i staten.

Akademikerne i staten totalt, forhandler for rundt 38 400 medlemmer fra ulike akademikerforeninger.

Frontfaget

Frontfagsoppgjøret kom i havn med årets sentrale del av lønnsoppgjøret 11. april – et oppgjør som er anslått til å gi årslønnsvekst på 2,7 prosent i 2021.

Akademikerne har lenge kritisert at frontfaget etter deres syn har blitt en for rigid ramme for deres oppgjør.

Den kritikken ble gjentatt og understreket under Juristforbundets tariffkonferanse tidligere i vår.

– Systemet hviler på frontfaget som en norm over tid. Men i dag blir den brukt som en tvangstrøye. Slik kan det ikke fortsette. Det må det sendes sterke signaler om til staten som arbeidsgiver, sa Juristforbundets president Håvard Holm i mars.

LES OGSÅ: Åpnet tariffkonferanse med forsiktig optimisme

Forhandlingsfrist i staten er 1. mai.