Håvard Holm
Håvard Holm åpnet Juristforbundets tariffkonferanse

Åpnet tariff­konferanse med forsiktig optimisme

Det har vært ett år med koronatiltak - hvor går årets lønnsoppgjør?

Fredag, 5. mars 2021 - 7:41

Det var bakteppet da Juristforbundets tillitsvalgte torsdag møttes digitalt på tariffkonferanse foran årets lønnsoppgjør.

Juristforbundets president Håvard Holm åpnet konferansen med å se tilbake på fjorårets tariffkonferanse - den gang ble det spekulert på om korona kom til å ramme Norge i stor grad, og om det kunne tenkes å påvirke lønnsoppgjøret. Svaret, som alle nå kjenner, kom like etter.

Holm ville derfor ikke være spåmann om koronautviklingen og effekten av smittetiltak på økonomien foran årets oppgjør, men sa det måtte være lov å uttrykke optimisme etter å ha registrert flere positive signaler og analyser av norsk økonomi - blant annet fra Handelsbankens sjefsøkonom Kari Due-Andresen, som holdt foredrag om utsiktene for norsk økonomi under konferansen. 

– Kritikk må tilta i styrke

– Når det gjelder fjorårets oppgjør, er det ikke noe å si på at korona fikk stor betydning. Men det er likevel noen forhold ved det oppgjøret som vi må se på, sa Holm og viste til at tall fra Teknisk beregningsutvalg (TBU) viser at det har vært lønnsvekst utenfor frontfagsnormen i privat sektor, mens offentlig sektor holdt seg innenfor. 

– Det kan være egnet til å rokke ved frontfagoppgjøret som norm for det etterfølgende oppgjøret. Det at frontfaget blir en absolutt og rigid ramme for vårt oppgjør er noe Akademikerne har kritisert lenge. Den kritikken må tilta i styrke, sa Holm.

Kari Sollien
Akademikerleder Kari Sollien

– Systemet hviler på frontfaget som en norm over tid. Men i dag blir den brukt som en tvangstrøye. Slik kan det ikke forsette. Det må det sendes sterke signaler om til staten som arbeidsgiver.

Han la vekt på at det er behov for en aktiv lønnspolitikk lokalt - at lønn brukes som virkemiddel.

– Som et eksempel; en undersøkelse som nylig ble lagt fram viser at én av tre politijurister vurderer å slutte i jobben og ønsker seg bort på grunn av lønn. Arbeidsgiver må ta dette på alvor.

– Dessuten kan vår modell for lønnsforhandlinger, med lokale kollektive forhandlinger, komme under press dersom det er lite eller ikke noe å forhandle om, sa Holm.    

Bekymret for økt sentral styring

Akademikernes leder Kari Sollien brukte også betegnelsen “tvangstrøye” om frontfagsmodellen, dersom den hindrer lokal lønnsutvikling.

– Lønn er et sentralt personalpolitisk virkemiddel. Vi slutter opp om frontfagsmodellen, men brukes den helt rigid vil tillitten til modellen svekkes. Fleksibilitet må legge stil grunn, men vi ser tendenser til at den brukes som en fasit. Vi er bekymret for økt sentral styring av oppgjørene, sa Sollien. 

Juristforbundets tariffkonferanse begynte i går torsdag og fortsetter utover dagen i dag.

Ledige stillinger:

FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
Erfaren jurist, økonom eller revisior, juridisk avdeling i Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
06.06.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022