Birken, triatlon eller yoga på CV-en?

- Toppledere fokuserer i større grad på menneskene enn alt som kan måles.

Triatlon eller yoga på CV-en?
Triatlon eller yoga på CV-en?

I 2012 kalte Bloomberg Ironman-konkurransen for det ultimate statussymbolet for toppledere i USA.

Men nå er det ikke lenger like hipt å sette sportslige prestasjoner på CV-en, skal vi tro danske Djøfbladet. Den nye trenden for ledelse er heller å søke innover.

-  Ja, vi går faktisk og ler litt av bildet av topplederen i lycradrakt, sier Susanne Rønskov Hermann i Future Skills, som rådgir flere store internasjonale virksomheter, til bladet. 

Sammen med en kollega reiser hun rundt i Danmark med foredraget «Fuck Lycra Management».

Myke verdier

Også her i Norge ser rekrutterere og veiledere noe av den samme tendensen.

Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver i Juristforbundet
Inger-Christine Lindstrøm, karriererådgiver i Juristforbundet

- Absolutt. Mitt inntrykk er at det er mye endringer i arbeidslivet generelt, og at topplederes fokus i større grad er på menneskene enn alt som kan måles, sier Inger-Christine Lindstrøm.

Hun er karriereveileder i Juristforbundet og hjelper daglig jurister på jobbjakt og holder kurs og foredrag.

- En som ønsker å være en god leder må også bli kjent med andre sider av seg selv og sine ansatte. Myke verdier ser ut til å bli viktigere. Mange ledere opplever presset og kravene om at de også må legge til rette for at arbeidstakerne skal kunne prestere, sier hun.

Mot slutten av året i fjor pekte magasinet Forbes på åtte trender ledere burde være obs på i 2019. Også her ble viktigheten av myke verdier trukket frem. 

Ekstremsport og yoga

Lindstrøm mener imidlertid at fritidsinteresser og aktiviteter helt klart hører hjemme på en CV, men ikke nødvendigvis mer enn et par linjer.

- At du driver med yoga har like mye å gjøre på CV-en som at du løper Birken eller triatlon. Liker du konserter og gode bøker er det også ting som kan tas med i en CV. Det er tross alt et menneske og en ny kollega som skal ansettes, sier hun.

- Både idrett, yoga eller andre ting handler for mange om en måte å håndtere en travel hverdag på. Og det er positivt å vise frem.

Blir det imidlertid mye ekstremsport på CV-en bør du tenke på hvilke signaler det sender, mener karriererådgiveren. Står det i stillingsannonsen at de søker en lagspiller er det kanskje ikke en god ide å legge ut om triatlon og Birken.

- Da må du kanskje kunne redegjøre for hvorfor du bruker så mye tid på dette, og kanskje svare på hva det går på bekostning av, sier hun.

Miljøavhengig

Selv om både personlig utvikling og fokus på menneskene og miljøet er på full fart inn både i arbeidslivet og i jobbsøknader vil likevel Birken og triatlon rangere høyt i en del miljøer, tror Lindstrøm.

- Men selv i disse miljøene må man nok i større grad vise at man tenker på begge deler. Det er helt klart miljøer hvor triatlon på CV-en gir anerkjennelse. Jeg tror fortsatt det er en stund til det forsvinner helt.

Lindstrøm tror de to vil fortsette å leve side om side.

- Ledere blir flinkere til å se hva dette kan ha å si for jobben, og det er derfor viktig å forklare hvorfor din fritidsinteresse kan gi fordeler i jobben når du søker jobb, sier hun.

Generasjon Y

Anne Therese Bogen. Foto: Thommessen
Anne Therese Bogen. Foto: Thommessen

Hos advokatfirmaet Thommessen rekrutterer de for det meste nyutdannede fullmektiger. HR-sjef Anne Therese Bogen forteller at de ser etter mer enn bare juridisk kompetanse.

Ettersom det som regel dreier seg om studenter, er det sjelden de ser Birken eller triatlon på CV-ene. Når det eventuelt er snakk om idrett er det da for eksempel studenter som har drevet med toppidrett ved siden av studiet.

- Engasjement og interesser utenfor jussen er derfor veldig positivt, og ikke minst lærerikt med tanke på å jobbe sammen med andre mot et felles mål, sier hun.

Hun opplever at studentene er flinke til å engasjere seg i foreninger og verv ved siden av studiet.

- Vi ser etter medarbeidere som er nysgjerrige og engasjerte, og som ønsker å bidra til vårt miljø, både faglig og sosialt, sier hun.

Bogen tror et skifte fra ytre til indre egenskaper og fokus henger sammen med at generasjon Y er på full fart inn i arbeidslivet.

- De kjennetegnes blant annet av at de er opptatt av verdier og ønsker å bidra positivt til samfunnet, sier hun.

Tags