Jobbintervju etter å ha mistet jobben? - Du skal aldri lyve, men trenger ikke fortelle hele sannheten

Eller kanskje vært uten jobb en stund? Hva hvis jeg har sagt opp på grunn av konflikt og ikke har referanser fra forrige arbeidsgiver?

- Du skal aldri lyve, men det er stor forskjell på å ikke lyve og å ikke fortelle hele sannheten, sier karriereveileder Kristin Ølberg.

Hun jobber i Econa, og opplever at mange er usikre på hvordan de skal forholde seg til ting de synes er ubehagelig i en CV eller på et jobbintervju.

Det kan variere hva man synes er ubehagelig, og det er ikke nødvendigvis slik at det du synes er ubehagelig er viktig eller relevant for en eventuell ny arbeidsgiver.

- Det handler om historien du lager rundt det. Det er din historie og du må eie den, sier Ølberg.

Kristin Ølberg i Econa

Hun påpeker at det i noen stillinger er vanligere å ha mistet jobben eller måttet gå på grunn av konflikt.

Ølberg understreker viktigheten av hjelp fra gode arbeidsrettsjurister hvis du havner i en situasjon hvor du får sparken. Mange får gode sluttavtaler.

- Får du sluttpakke på 18 måneder for eksempel, så gjelder sluttdatoen først når sluttpakken er ferdig sier Ølberg.

- Det er også mulig å gjøre avtale med bedriften om at man snakker pent om hverandre.

Konflikt på arbeidsplassen

Er du på utkikk etter ny jobb eller har valgt å si opp på grunn av konflikt kan det kanskje hende at du ikke har referanser fra arbeidsgiver eller har lyst til å spørre om attest.

- Har du gått på grunn av uenigheter, så stå i det og si det. Det er faktisk ganske vanlig. Du bør heller legge vekt på hva du har lært av det og hva du nå ser etter, sier karriererådgiveren.

- At du valgte å gjøre som du gjorde har en stor egenverdi i seg selv. Du trenger ikke alltid stå der med lua i hånda, du er mer verdt enn det.

Ølberg mener altså at det er helt legitimt å trå feil og at det kan vise styrke at du velger å gå videre. Hun forteller også at mange er opptatt av hvor lenge de bør stå i en jobb før de søker seg videre.

- Hvis du trives og lærer noe tenker jeg at du som nyutdannet bør være i jobben i to år før du søker deg videre. Men hvis du ikke trives eller lærer noe: kom deg videre, sier hun.

Hun trekker frem en jobbsøker hun hadde inne til karrieresamtale som hadde hatt fire jobber hvor hen kun hadde vært i et halvt år av gangen og var bekymret for hvordan dette ville se ut på en CV og hva hen skulle si i intervjuer.

- Det er ikke gitt at man alltid vet hva man ønsker, spesielt ikke når man er ung og nyutdannet. Dette vet arbeidsgivere. Vær åpen og si at det ikke ble som du trodde, eller at du hadde mer lyst til noe annet.

Opphold fra arbeidslivet

Å ha fått sparken eller å søke ny jobb på grunn av konflikt på arbeidsplassen kan være ubehagelig å snakke om i et jobbintervju.

Mange Kristin Ølberg snakker med er også bekymret for hva de skal fortelle om grunnen til at de vil bytte jobb hvis det dreier seg om omstruktureringer eller at de har mistet arbeidsoppgaver.

- Da er rådet at det er viktig å gi inntrykk av at du søker deg til noe i stedet for vekk fra noe.

I tillegg til at hvorfor man bytter jobb kan være ubehagelige samtaleemner er mange bekymret for hull i CV-en eller at de har vært langtidssykemeldt

- Sykemeldinger trenger en ikke skrives opp på CV-en når du har hatt samme arbeidsgiver. Dette gjelder også kvinner som er i fødselspermisjon – det er ingen grunn til å skrive det på CV-en, mener Ølberg.

Har du vært ute og reist, vært hjemme med syke barn eller foreldre, tatt studier, vært syk over flere år eller av andre grunner vært borte fra arbeidslivet over flere år kan det være nyttig å tenke gjennom hvordan du ønsker å snakke om dette i et intervju.

- Det er vanligere enn man tror med slike opphold i løpet av livet, sier Ølberg.

Hun mener at årsaken til at du har vært borte sjelden er det relevante for arbeidsgiver, men at det er viktigere med utviklingen og kompetansen du kan ha mistet.

- Det beste råder er derfor heller å fokusere på hva du har gjort for å holde deg oppdatert og hvordan du vil ta tak i dette fremover. Har tiden borte fra arbeidslivet gitt deg relevant erfaring bør du fokusere på dette, råder hun.