Over 150 ansatte og innsatte korona­smittet i fengsler og i fri­omsorgen

Siden pandemien brøt ut har nå i alt 152 ansatte og innsatte blitt smittet av covid-19 her i landet. Smitten har økt særlig mye bak murene siden oktober i fjor.

Fengselsbetjent i smittevernutstyr (Foto: KID)
(Illustrasjonsfoto: KID)

Tall per 25. februar fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at av de som er blitt smittet innen kriminalomsorgen er fem ansatte og to innsatte/domfelte fortsatt ikke friskmeldt.

Det første tilfellet av koronasmitte i kriminalomsorgen ble registrert 16. mars 2020.

Frem til 25. juni ble det påvist koronasmitte hos 11 ansatte i kriminalomsorgen, hos seks innsatte i Bastøy fengsel og hos tre domfelte i friomsorgen. Alle de 20 smittede ble friskmeldt før sommeren.

De neste smittetilfellene ble registrert i august.

Fortsatt varetekt

Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) innførte 12. februar nye tiltak vedrørende koronasmitte. Tiltakene gjelder til annen beskjed gis, opplyser KDI.

I de verst rammede områdene i landet med tiltaksnivå A stanses all innkalling til fengsel og mottak til fengsel for straffegjennomføring, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og straffens lengde.

Domfelte fra områder med tiltaksnivå A skal ikke kalles inn eller møte i fengsel, forutsatt at dette er sikkerhetsmessig forsvarlig i hver enkelt sak. Dette gjelder ved samtlige fengselsenheter i hele landet. Det skal gjøres individuelle sikkerhetsvurderinger i hvert enkelt tilfelle, herunder av lovbruddskategori og straffens lengde.

Innsatte som allerede er innkalt og omfattes av føringene ovenfor gis beskjed om at de inntil videre ikke skal møte til straffegjennomføring.

Inntak av varetektsinnsatte opprettholdes.

Det utvises «særlig varsomhet» ved vurdering av besøk. Det er lavere terskel for å avvise besøk grunnet smittefare.

Det utvises «særlig varsomhet» ved vurdering av frigang og permisjoner. Det er lavere terskel for å avvise frigang og permisjoner grunnet smittefare.    

Smitten tok av etter august

Tallene fra Kriminalomsorgsdirektoratet viser at smitten tok av etter august i fjor, da to ansatte ble smittet. Deretter fulgte økt smitte måned etter måned:

September 2020:

 • 5 ansatte
 • En domfelt (Oslo friomsorgskontor)

Oktober 2020:

 • 18 ansatte
 • 8 domfelte (Kongsvinger fengsel, Bredtveit fengsel, Oslo overgangsbolig, Bjørgvin fengsel (2),Oslo friomsorgskontor (3))

November 2020:

 • 21 ansatte
 • 6 domfelte (Oslo overgangsbolig, Halden fengsel, Agder frisomsorgskontor, Ringerike fengsel, Buskerud friomsorgskontor, Telemark friomsorgskontor)

Desember 2020:

 • 25 ansatte
 • 18 domfelte (Vestfold friomsorgskontor, Oslo friomsorgskontor, avd. Lillestrøm, Kongsvinger fengsel, Oslo fengsel (13), Oslo ND-senter, Bastøy fengsel)

Januar 2021:

 • 12 ansatte
 • 3 domfelte (Oslo ND-senter, Trøndelag friomsorgskontor, Sem fengsel)

Februar 2021:

 • 10 ansatte
 • 3 domfelte (alle ved Agder friomsorgskontor)