Oslo tingrett. Foto: Tore Letvik
Oslo tingrett (Foto: Tore Letvik)

Domstolene behandler saker nesten like fort under pandemien som før 

Mange fryktet at sakene i domstolene ville hope seg kraftig opp under koronapandemien. 

Fredag, 12. februar 2021 - 14:26

Hver femte straffesak eller sivile tvist behandles ved Oslo tingrett, som er landets største domstol. Selv om tidsbruken har økt noe under pandemien, viser fersk statistikk at spådommer om betydelig opphopning av saker under korona-pandemien langt på vei kan gjøres til skamme.

I 2019 hadde domstolen en saksbehandlingstid på 3 måneder i meddomsrettssaker (straffesaker, red anm.), noe som var nøyaktig samme tidsbruk som i 2018. I 2020 tok det i gjennomsnitt 3,3 måneder å behandle en meddomsrettssak i Oslo tingrett.

LES OGSÅ: Slik har Norges største domstol løst koronakrisen

Statistikken viser også at det i tvistesaker er status quo hva saksbehandlingstid angår i samme domstol. Det tok i gjennomsnitt 5,8 måneder å få behandlet en tvistesak der i 2019, og nøyaktig like lang tid i 2020. 

– Godt i gang igjen før sommeren 

Selv om tallene viser at enkelte andre domstoler har fått en økning i sin saksbehandlingstid i løpet av pandemien, ytrer Domstoladministrasjonen (DA) glede over at det har gått bedre enn forventet. 

På sin nettside skriver DA at de to første månedene i 2020 viste at det lå an til at reduksjonen i restansene som man så gjennom 2019 også kunne fortsette i 2020.

– Restriksjonene som ble iverksatt 12. mars på grunn av Covid-19 påvirket imidlertid umiddelbart avviklingen av de fleste typer saker i domstolene. Saksavviklingen kom godt i gang igjen før sommeren, skriver DA.

DA viser til at tiltakene som ble satt inn har hatt god effekt, at det kom på plass en egen smittevernveileder for domstolene, at regelverket ble endret slik at det ble mulig å gjennomføre flere saker digitalt, og at det ble innleid tilleggslokaler for domstoler som hadde behov for større plass.

DA peker også på at regjeringen og Stortinget i tillegg bevilget midler til ekstra dømmende stillinger og til innkjøp av mer teknisk utstyr. 

– Mye bedre enn fryktet

DAs styreleder Bård Tønder gir honnør til alle i domstolene. 

– Det gikk mye bedre enn fryktet i 2020. Det har vært jobbet godt i en svært krevende situasjon. Både i domstolene og i DA har man arbeidet hardt med å finne gode løsninger, både teknisk og for å lage nytt regelverk. Uten denne innsatsen ville vi ha vært i en mye verre situasjon nå, sier Tønder.

Her er statistikken fra DA.

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021