Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)
Monica Mæland (Foto: Torbjørn Tandberg)

Nye retts­kretser fra 1. mai

Lørdag 1. mai får norske domstoler ny struktur.

Fredag, 22. januar 2021 - 12:55

Alle rettssteder videreføres, samtidig som rettskretsene utvides, melder Justis- og beredskapsdepartementet.

– Endringene vil føre til færre ledere, flere dommere og økt fleksibilitet i hver enkelt domstol, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland.

Dommerne skal med de ny rettskretsene kunne behandle saker på flere rettssteder i rettskretsen.

– Er begge partene i en rettsak enige om det, kan saken flyttes til et annet rettssted i kretsen med kortere saksbehandlingstid, sier Mæland.

Departementet viser til at strukturendringen er ett av flere grep - digitalisering og bemanningsøkning trekkes også fram. 

–  Regjeringen sørger for at alle tingrettene skal digitaliseres i løpet av året og det største bemanningsløftet av domstolene i moderne tid. Sammen med endringene i rettskretsene sikrer dette kortere saksbehandlingstid for innbyggerne, sier Mæland.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

Kristiansand kommune
Søknadsfrist: 
22.05.2022
FEE-Påtale finans og spesiallov, Oslo politidistrikt
Søknadsfrist: 
27.05.2022
Universitetet Stavanger
Søknadsfrist: 
29.05.2022
OsloMet - storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
12.06.2022