Undersøkelse: Påtale­jurister i politiet utsettes for seksuell trakassering på jobb

Klåing og uønskede seksuelle kommentarer. Slik kan arbeidshverdagen være for flere i politietaten, ifølge arbeidsmiljøundersøkelse.

Trakassering (Foto: Pixabay)
(Foto: Pixabay)

I desember i fjor la Politidirektoratet (POD) fram resultater fra en arbeidmiljøundersøkelse som undersøkte omfanget av seksuell trakassering i politietaten. Nå har POD presentert en mer detaljert oversikt, som som viser resultatene fra de enkelte politidistrikt.

I totalundersøkelsen kommer det fram at andelen innen påtale i politiet, som har svart bekreftende på spørsmål om uønsket seksuell oppmerksomhet det siste året, er på 6,2 prosent.   

– Dette er selvsagt urovekkende funn og vi er opptatt av at dette blir tatt på alvor og at tiltak iverksettes, men tror samtidig det er en gjennomgående tone blant alle arbeidstakerforeningene at arbeidsgiver ser alvoret i dette, sier Are Skjold-Frykholm, leder for Politijuristene.

Are Skjold-Frykholm (Foto: Tuva Bønke Grønning)

– Arbeidsgiver har iverksatt tiltak for kartlegge utfordringen og vi regner med at vi vil starte med å diskutere tiltak og bli orientert om hvordan arbeidsgiver kommer til å jobbe med dette fremover ganske omgående, sier han til Juristen.

To definisjoner

I undersøkelsen gjøres det oppmerksom på at det er to måter å definere uønsket seksuell oppmerksomhet på; enten at man selv opplever å ha blitt utsatt for det - eller at man ikke opplever det slik selv, men at det rapporteres om oppmerksomhet som "er definert som uønsket adferd". 

Nesten halvparten av de som har opplevd konkret adferd svarer "nei" på spørsmål om de har fått uønsket oppmerksomhet: "Dette innebærer trolig at de har opplevd atferden uten selv å anse det som at de har blitt utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet", heter det i undersøkelsen.

Kvinner og unge 

Det er kvinner og unge ansatte som er mest utsatt. I undersøkelsen, som tar for seg hele politietaten, fortelles det om alt fra seksuelle kommentarer om kropp og utseende til klåing, tafsing og forsøk på å overtale til "seksuelle handlinger når du ikke ønsker det".

Blant de som har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet uten å si i fra, rapporterer de fleste at årsaken var at de ikke opplevde handlingen som alvorlig nok.

En av fire svarer at de valgte å ikke si ifra fordi de var bekymret for konsekvensene for egen karriere, og 6 % rapporterer om at de var usikker på hvor man sa ifra om uønsket seksuell oppmerksomhet.

– Denne arbeidsmiljøundersøkelsen har gitt oss mer detaljert kunnskap og et mer dekkende og presist bilde - herunder også om omfang, enn hva vi satt med tidligere i høst.  Funnene vil danne grunnlaget for vår videre oppfølging, sa politidirektør Benedicte Bjørnland i desember fjor.