Benedicte Bjørnland. Foto: Tore Letvik
Politidirektør Benedicte Bjørnland (Foto: Tore Letvik)

Eirik Jensen-saken: − Vi imøteser en grundig rapport

Utvalg skal levere i mai.

Fredag, 18. desember 2020 - 15:07

Politidirektoratet opplyser i en pressemelding at det eksterne utvalget som skal se på hva politiet kan lære etter straffesaken mot Eirik Jensen, starter sitt arbeid rett over nyttår og skal levere en rapport med konkrete anbefalinger i mai.

− Det er viktig for politiets tillit og legitimitet at denne saken blir evaluert av andre enn oss selv, og med et kritisk blikk utenfra, sier politidirektør Benedicte Bjørnland.

Evalueringen er avgrenset til nåværende Oslo politidistrikt.

“Mandatet er å identifisere læringspunkter på bakgrunn av den aktuelle saken, og vurdere behovet for tiltak for å forhindre at noe tilsvarende inntreffer igjen. Evalueringen skal ikke ta stilling til spørsmål som har vært gjenstand for den rettslige behandlingen av saken, og ikke vurdere etterforskningen eller den påtalemessige behandlingen”, skriver POD.

Bjørnland sier i en pressemelding at evalueringen først og fremst skal omhandle temaer knyttet til kultur, holdninger og ledelse.

– Dette gjelder særlig ledernes ansvar til å følge opp at relevant regelverk etterleves, og oppfølging når noen sier i fra om forhold som oppleves som kritikkverdige, sier Bjørnland.

Utvalget skal i tillegg gjøre en selvstendig vurdering av eventuelle andre læringspunkter som bør omtales, spesielt med tanke på ledernes ansvar på ulike nivåer.

− Nå skal vi gi utvalget ro til å utføre sitt arbeid. Vi imøteser en grundig rapport som kan bidra med viktig kunnskap og læringspunkter for videre oppfølging og utvikling av politiet, sier Bjørnland.

Dette er utvalgets sammensetning:

  • Ingeborg Moen Borgerud, partner i advokatfirmaet Arntzen de Besche 
  • Førstelagmann i Hålogaland lagmannsrett, Monica Hansen Nylund
  • Professor emerita Liv Finstad
  • Avdelingsdirektør i Säpo, Anders Kassmann
  • Politioverbetjent Erik Christensen i Nordland politidistrikt

Ledige stillinger:

LOGO Council of Europe
Council of Europe, Directorate of Human Resources
Søknadsfrist: 
18.01.2021
LOGO Utenriksdep
Utenriksdepartementet
Søknadsfrist: 
21.01.2021
LOGO Regjeringsadvokaten
Regjeringsadvokaten
Søknadsfrist: 
22.01.2021
LOGO E-HELSE
Direktoratet for e-helse, Avdeling juss og informasjonssikkerhet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Arbeidstilsynet
Arbeidstilsynet, Førde
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO Oslo Met
OsloMet - Storbyuniversitetet
Søknadsfrist: 
24.01.2021
LOGO JAG
JAG Assistanse AS
Søknadsfrist: 
31.01.2021
LOGO Namdal tingrett
Namdal tingrett
Søknadsfrist: 
01.02.2021
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
14.02.2021
LOGO Vest-Telemark tingrett
Vest-Telemark tingrett
Søknadsfrist: 
15.02.2021