Leder av Politi­juristene gjenvalgt

Her er det nye styret i Politijuristene.

Politijuristenes landsmøte 2020
Landsmøtet ble gjennomført i Son - med de fleste av delegatene med digitalt.

Politijuristenes hadde sitt landsmøte i går tirsdag 10. november. 75 delegater var med, de fleste digitalt via Teams. Avstemming og valg foregikk digitalt.

Are Skjold-Frykholm ble gjenvalgt som leder, i tråd med valgkomiteens innstilling.

Marianne Børseth, Are Skjold-Frykholm og Anne Woldmo i Politijuristene (Foto: Tore Letvik)

Det ble også 1. nestleder Marianne Børseth og 2. nestleder Anne Woldmo

Styreplasser

Valgt til det nye styret i Politijuristene ble også Julie Dalsveen, Bjarte Walla, Elisabeth Bru, Trude Kvanli og Lise Dalhaug

Henning Klauseie ble leder av lederutvalget, Maren Buvik Herø ble leder av sivilutvalget og Knut Inge Stavang ble leder av forhandlingsutvalget.

Styret er valgt for to år.

– Vi har fått på plass et godt styre, som representerer både kontinuitet og nye krefter. Det setter jeg pris på og jeg gleder meg til å jobbe med det nye styret, sier Are Skjold-Frykholm til Juristen.

– Nå skal vi ta fatt på det mandatet landsmøtet har gitt oss og jobbe til det beste for alle som er medlemmer i Politijuristene.  

Varamedlemmer til det nye styret ble Per Ørnulv ThorbjørnsenAage Sliper Midling, Brage Lyse, Cecilie Reinskau Svorstøl og Magnus Jåtun.