Foto: iStock

Kontorplass: Staten leier 30 prosent over de ansattes «arealnorm»

Det kan bli trangere på kontoret for ansatte i staten.

Onsdag, 28. oktober 2020 - 8:04
  • I snitt leier staten 30 kvadratmeter til hver kontoransatt. Dette er 30 prosent mer enn en fastsatt arealnorm for nye statlige kontorlokaler på 23 kvadratmeter.
  • Regjeringen ønsker å redusere de statlige leieutgiftene med 15 prosent innen 2029.

Det kommer fram i rapporten «Statens lokaler», utarbeidet av Statsbygg. Ifølge rapporten er det store variasjoner i arealbruk, både innad i ulike etater og fra sektor til sektor, men Statsbygg skriver at en gjennomsnittlig arealeffektivitet på 30 kvadratmeter per ansatt er «vesentlig høyere» enn normen på 23 kvadratmeter.

«Til sammenligning bruker næringslivet i snitt 19,5 kvadratmeter per ansatt», heter det i rapporten.

Korona

Statsbygg skriver dog at det ved vurdering av innsparingspotensial gjennom redusert arealbruk, bør tas høyde for at deler av eksisterende bygningsmasse kan være lite fleksibel.

«Først og fremst må det tas hensyn til virksomhetenes ulike behov, helse og arbeidsmiljø. Det siste er aktualisert av korona-epidemien, og Statsbygg gjennomfører en kunnskapsutvikling for å sikre bærekraftig arealutvikling», skriver Statsbygg. 

Ifølge rapporten bruker statlig sivil sektor årlig 16,7 milliarder kroner på leie av bygg og eiendom. 5,8 milliarder kroner av dette går til å leie kontorlokaler i det private markedet.

Justissektoren

En oversikt over totalt areal fordelt på departementer, viser at Justisdepartementet er den nest største «arealbrukeren», bak Kunnskapsdepartementet.

I justissektoren ligger politi og lensmannsetaten øverst, med 373 lokaler (81 prosent leid privat / 19 prosent Statsbygg). Deretter følger Kriminalomsorgen med 106 lokaler (13 prosent leid privat / 86 prosent Statsbygg) og domstolene med 94 lokaler (50 prosent leid privat / 50 prosent Statsbygg). 

Fra 1. mars i år ble statlige virksomheter, unntatt NAV og Politiet, pålagt å bruke Statsbygg som rådgiver ved leie i markedet for kontrakter over 30 mill. kroner.

− Regjeringen har som mål å redusere statens kostnader til leie av kontorlokaler i markedet med 15 prosent innen 2029. Dette vil gi en innsparing på 870 millioner kroner, sier kommunal og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021