Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen (Foto: UiO)
Ingunn Ikdahl og Christoffer Conrad Eriksen (Foto: UiO)

– Å oppsummere trygde­skandalen med at «alle har skyld» gir ikke godt grunnlag for å lære 

Jusforskere på Uio med ny blogg om trygdeskandalen

Tirsdag, 13. oktober 2020 - 16:10

– For oss som forskere ved det Juridiske fakultet er det klart at trygdeskandalen må følges opp – både med formidling av kunnskap som allerede finnes, og med analyser som kan gi ny kunnskap og mer å lære av de feilene som har ført til at flere har sonet fengselsstraffer på uriktig grunnlag, og at mange har blitt utsatt for uriktige tilbakebetalingskrav, sier professor Ingunn Ikdahl ved UiO.

Sammen med professorkollega Christoffer Conrad Eriksen er hun initiativtaker og redaktør for en blogg der innlegg vil bli ført i pennen av en rekke vitenskapelig ansatte ved fakultetet, melder UiO i en pressemelding.

«Det er flere som har gjort feil, men på ulikt grunnlag. Fokuserer man på departementets rolle, ser man at uttrykket «blindsone» er lite dekkende», skriver de to om trygdeskandalen. 

«Departementet ser ut til å ha hatt gode forutsetninger for å forstå at det var uavklart i EØS-retten om det kunne stilles krav om forhåndssøknad og settes absolutte maksgrenser for lengden på utenlandsopphold. Likevel fremmet departementet forslag om å lovfeste slike begrensninger, – uten å ta opp at EØS-spørsmålene var uavklarte», skriver de, og spør om hvorfor forarbeidene ikke peker på risikoen ved å ha regler som kan være på kanten av det tillatte. 

– Legitimt å si det er tvil

I et av innleggene argumenterer de for større åpenhet om argumentasjon og avveininger når lovgiverne velger hvordan man skal håndtere situasjoner der de rettslige grensene er uklare. 

«Det bør være legitimt å si at det kan være tvil, for så å presentere argumentene for strategien man har valgt. Dette vil også gi en mulighet for reell debatt om de politiske veivalgene som tas. Slik kan man styrke den demokratiske legitimiteten til beslutninger som tas, også i situasjoner der beslutningene påvirkes av at staten er knyttet til forpliktende internasjonale samarbeid. En slik fremgangsmåte vil gi et bedre grunnlag for tillit», skriver de. 

I forlengelsen av bloggen har de også etablert en ressursside, med oversikt over pågående offentlige prosesser.

– Der massemediene er ferskvare og krever korthet og spissing, tar de lengre vitenskapelige publikasjonene ofte lang tid å få ut. Vi ser et behov for en mellomting, et sted der enkelttråder kan tas opp til diskusjon. Bloggen skal bidra til dette, sier Ingunn Ikdahl.

– I flommen av oppslag og informasjon om saken, har vi selv savnet et sted der dette er enkelt tilgjengelig. Vi endte med å lage det selv, sier Christoffer Conrad Eriksen.

Les bloggen her

Ledige stillinger:

Nasjonalmuseet
Søknadsfrist: 
26.09.2021
NAV
Søknadsfrist: 
27.09.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
The EFTA Surveillance Authority
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Universitetet i Bergen
Søknadsfrist: 
03.10.2021
Trøndelag statsadvokatembeter
Søknadsfrist: 
07.10.2021
NTNU
Søknadsfrist: 
07.10.2021
Skattedirektoratet
Søknadsfrist: 
11.10.2021
Norges Farmaceutiske Forening
Søknadsfrist: 
20.10.2021