Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: UiB)
– Internasjonaliseringen av retten bør reflekteres i undervisningen på de juridiske lærestedene, sier Jørn Øyrehagen Sunde (Foto: UiB)

Retts­vitere fra 15 land har bidratt i 800-siders bok om globalisering av retts­kultur

«Å forstå rett utelukkende fra et nasjonalt perspektiv er ikke bare utilstrekkelig, men kan også bli en trussel for tryggheten til borgerne, noe NAV-skandalen var et eksempel på».

Mandag, 31. august 2020 - 8:52

Dette fremholder pressemeldingen om boka «Comparing Legal Cultures» som har blitt pensumlitteratur på flere juridiske læresteder i Norge.

Jussprofessorene Jørn Øyrehagen Sunde og Søren Koch har vært redaktører for den utvidede og reviderte utgaven av boka som, ifølge pressemeldingen, «formidler kunnskap om globalisering av rettskultur, samt et teoretisk rammeverk for å bruke rettskulturell informasjon som grunnlag for komparative analyser.»

– Overblikk over ulike rettskulturer

– Comparing Legal Cultures gir et godt overblikk over ulike rettskulturer, og fungerer som en rettledning for alle som vil la seg inspirere av andre rettskulturer, eller som skal samhandle med aktører med en annen rettskulturell bakgrunn, sier Søren Koch, professor ved Det juridiske fakultet ved UiB.

I boka er det 15 ulike rettskulturer som presenteres av 25 forfattere med bakgrunn fra 15 ulike land.

Søren Koch (Foto: UiB)
Søren Koch (Foto: UiB)

«Dette er dermed en av de største bøkene om komparativ rett som er utgitt og den første som bruker rettskultur som komparativ metode. Boka er per i dag pensumlitteratur i Bergen, Tromsø, Stavanger, Kristiansand og Lillehammer, med gode forhåpninger om at Oslo kommer etter», heter det i pressemeldingen.

– At den blir brukt på fem juridiske læresteder, og at den komparative foreningen i Norge og Norden skal gjenopplives, er knyttet til den økte internasjonaliseringen av retten som har funnet sted. Ideen bak boka er at internasjonaliseringen av retten bør reflekteres i undervisningen på de juridiske lærestedene, sier Øyrehagen Sunde til Juristen.

Øyrehagen Sunde er professor i rettshistorie ved Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo, og forsker ved Baroniet Rosendal og Nasjonalbiblioteket.

– NAV-skandalen et eksempel 

I pressemeldingen heter det videre:

«Historisk sett har norsk rett blitt påvirket av internasjonale rettsregimer som menneskerettighetene og EØS-retten. Globaliseringen har ført til at norske jurister i økende grad må forholde seg til andre lands rettskulturer. Å forstå rett utelukkende fra et nasjonalt perspektiv er ikke bare utilstrekkelig, men kan også bli en trussel for tryggheten til borgerne, noe NAV-skandalen var et eksempel på. 

Boka er rettet mot studenter, saksbehandlere, advokater, dommere og alle som er involverte i lovgivningsprosessen. 

– Håpet vårt er at boka blir et standardverk for komparativ rett ikke bare i Norge, men også i flere land, sier professor Søren Koch.

Ledige stillinger:

LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020