Lønns­oppgjøret i staten er i gang

I dag startet lønnsoppgjøret i det statlige tariffoppgjøret. – Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier leder for Juristforbundet - Stat.

Sverre Bromander leder Juristforbundet - Stat (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Partenene møttes i dag kl. 10.00 i audutoriet i R5 i Akersgata.

Som alle andre lønnsoppgjør ble også dette oppgjøret utsatt i vår på grunn av koronapandemien.

Parter i forhandlingene er hovedsammenslutningene Akademikerne (som Juristforbundet er en del av), LO Stat, YS Stat og Unio på den ene siden, og Kommunal- og moderniseringsdepartementet på den andre siden. 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør og fristen for forhandlingene er 15. september ved midnatt.

– Dette blir et spennende oppgjør. Vi forventer og krever økt kjøpekraft for våre medlemmer, sier Sverre Bromander, leder for Juristforbundet -Stat. 

– Med koronapandemien som bakteppe er det en utfordrende situasjon å fremme økonomiske krav til hovedoppgjøret 2020. Det har vel aldri vært gjennomført forhandlinger i en tilsvarende situasjon, sier han. 

– Klare forventninger

Bromander sier mange arbeidstakere i offentlig sektor har jobbet hardt med å holde hjulene i gang under pandemien og mange har hatt krevende arbeidsdager.

– De ansatte har vist sin verdi og betydning. Våre medlemmer har klare forventninger til at  lønnsoppgjøret tar høyde for dette.

Fredag 21. august ble det enighet i frontfaget om en ramme på 1,7 prosent.

– Frontfagets ramme landet på 1,7 % etter mekling, men jeg mener at den økonomiske rammen i statlig sektor må ligge et godt hakk høyere, sier han. 

Krever egne stillingskoder

I tillegg er dette et hovedoppgjør der det også forhandles om mer enn økonomi.

– Vi har krevd at det opprettes gjennomgående stillingskoder for jurister og advokater i hele den statlige sektoren, sier Bromander, og mener  NOUen som ble fremlagt etter gjennomgang av EØS-skandalen viser behov for understøtting og oppbygging av sterke og gode juristmiljøer i staten.

– Det er disse som i fremtiden skal og må håndtere den juridiske siden av den offentlige forvaltningen, sier han.

– Vi har på bakgrunn av NOUen nå også krevd at det opprettes lovrådgiverstillinger i alle departementer. Det er idag bare Justisdepartementet og Finansdepartementet som har «lov» til å ha lovrådgivere. Lovavdelingen i Justisdepartementet må bestå som den bautaen den er i vårt lovarbeid og vår lovtolkning. Men det er etter vårt syn viktig at alle departementer satser ekstra på lovarbeidet sitt ved å sørge for at de alle nå får egne lovrådgivere, sier Bromander.

Frontfaget

Statens forhandlingsdelegasjon ledes av personaldirektør i staten, Gisle Norheim.

– Frontfagnormen er veldig viktig for staten generelt sett, men spesielt i år, sier Norheim til den statlige arbeidsgiverportalen.

Sverre Bromander i Juristforbundet - Stat sier dette om frontfagnormen:

– Det er særdeles viktig å understreke at frontfaget skal være en norm over tid, og ikke en fasit for det enkelte oppgjør. Rammen og innretning i oppgjøret i offentlig sektor forhandles av partene. Dersom oppgjørene er uten handlingsrom vil dette undergrave forhandlingene og dermed også den norske modellen.

Spesiell tid

– Vi lever nå i en tid hvor det er klokt fremstå fornuftige og edruelige, men vi har et godt grunnlag for å kreve et godt oppgjør for våre medlemmer, som har gjort en fantastisk innsats for å holde hjulene i samfunnet i gang under denne pandemien. Jurister er og vil være en svært viktig ressurs i samfunnet fremover, og innehar avgjørende spesialkompetanse samfunnet ikke klarer seg uten. Det bør staten nå vise at de verdsetter, sier Bromander.

LO Stat-leder Egil André Aas konstaterer overfor nettavisen FriFagbevegelse at årets oppgjør skjer i en spesiell tid.

– Jeg aldri tidligere opplevd å gå inn i et tariffoppgjør med så mange usikkerhetsfaktorer. Pandemien har rammet landet hardt og situasjonen i norsk arbeidsliv er svært utfordrende. Spesielt for private virksomheter, men også i offentlig sektor, som har blitt satt på store prøver det siste halvåret. Dette er bakteppet når vi starter vårt oppgjør, sier Aas.