Foto: Scanpix

Korona­krisen: HR-sjefer berømmer sam­arbeid med tillits­valgte 

I halvparten av statlige virksomheter har 45 prosent av de ansatte fått betydelig mer å gjøre.

Fredag, 12. juni 2020 - 6:39

En undersøkelse utført av Kommunal- og moderniseringsdepartementet viser hvordan statlige virksomheter har håndtert koronakrisen. 

Det er undersøkt hvordan krisen har virket inn på arbeidstid, hviletid, uttak av fleksi- og feriedager, samt bruk av overtid og utvidet egenmelding. 

Flere virksomheter oppgir at de har opplevd økt mengde arbeid under krisens første uker. 

Over halvparten av virksomhetene svarer at det har blitt utført mer overtidsarbeid. 

Nesten halvparten av virksomhetene svarer at opp mot 45 prosent av de ansatte har fått betydelig mer å gjøre som følge av pandemien.

– Samarbeidet godt

Et stort flertall av HR-lederne sier at de har hatt et meget godt samarbeid med lokale tillitsvalgte i perioden, blant annet om utvidet fleksibilitet som følge av ny arbeidsavtale.

– Jeg er glad for å se at ledelsen har samarbeidet godt med lokale tillitsvalgte for å finne frem til gode løsninger for de ansatte, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H), i en pressemelding.

Personallederne oppgir at de har hatt særlig behov for støtte på områder knyttet til fjernledelse og bruk av lov- og avtaleverk.

Undersøkelsen viser at:

  • Hver fjerde virksomhet i staten svarer at det har vært meget eller ganske utfordrende å opprettholde driften etter at koronakrisen inntraff.
  • I 3 av 4 virksomheter har de ansatte fått endrede arbeidsoppgaver.
  • Over halvparten av virksomhetene har hatt mer overtidsarbeid.
  • Rundt 40 prosent av virksomhetene svarer at opp mot 45 prosent av de ansatte har fått betydelig mer å gjøre som følge av pandemien.
  • Virksomhetene har i all hovedsak basert seg på egne ansatte og dermed ikke ansatt/leid inn nye medarbeidere på grunn av krisen.
  • I de fleste virksomhetene har svært mange av de ansatte jobbet hjemmefra.

Les hele undersøkelsen her

Ledige stillinger:

Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Søknadsfrist: 
09.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Arbeids- og sos dep
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Nye Veier
Nye Veier AS
Søknadsfrist: 
16.08.2020
LOGO Økokrim
Økokrim
Søknadsfrist: 
25.08.2020
LOGO Skatteetaten
Skattedirektoratet, Skatteetaten
Søknadsfrist: 
25.08.2020