Polske dommere, og dommerkolleger fra flere  andre land, demonstrerer  i Warszawa 11. januar.  (Foto: Sipa USA)
Polske dommere, og dommerkolleger fra flere andre land, demonstrerer i Warszawa 11. januar. (Foto: Sipa USA)

Norsk reaksjon mot retts­utvikling i Polen

Norske myndigheter sier nei til å skrive under på en planlagt prosjektavtale med Polen innen justissektoren finansiert med EØS-midler.

Fredag, 28. februar 2020 - 8:14

– Situasjonen for justissektoren i Polen er svært alvorlig og akutt. Den har potensiale til å undergrave den nødvendige tilliten som samarbeidet i EØS-området er bygget på, skriver utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Søreide skriver dette i sitt svar på et skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Jette F. Christensen (Ap).  Christensen ba blant annet utenriksministeren svare på hvordan Norge mest effektivt kan bidra til å stoppe den pågående nedbyggingen av rettsstaten i Polen.

I sitt svar skriver Søreide blant annet:

«Norge samarbeider med andre land og internasjonale institusjoner om styrking av demokrati, rettsstat og menneske­rettigheter i en rekke land. Utviklingen viser at utfordringene knyttet til disse temaene kommer stadig nærmere oss selv, og jeg er svært bekymret for situasjonen i Ungarn og Polen.

Den seneste utviklingen, slik representanten beskriver, der Polens regjering bestrider avgjørelser fra landets Høyesterett til gjennomføring av dommer fra EU-domstolen er urovekkende. Det samme er ny lovgivning som åpner for disiplinærtiltak mot dommere som gjennomfører avgjørelser fra landets Høyesterett og EU-domstolen.

Situasjonen for justissektoren i Polen er med andre ord svært alvorlig og akutt. Den har potensiale til å undergrave den nødvendige tilliten som samarbeidet i EØS-området er bygget på. Det er av avgjørende betydning at land har tillit til hverandres samfunnsmodeller, og helt essensielt at domstolene er uavhengige.»


Sven Marius Urke i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Trekker seg

Regjeringens har gått ut med pressemelding om det norske initiativet som kommer etter at Domstoladministrasjonens styre i slutten av januar i år besluttet at DA trekker seg fra sin del av det planlagte samarbeidet i justisprogrammet med Polen.

I en kommentar til Aftenposten sier direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke:

– Vi kan ikke være partnere med et justisdepartement som aktivt undergraver domstolenes funksjon.

Urke prøvde i det lengste å få på plass en avtale. Etter nesten tre år kastet han inn håndkleet. Parallelt med en dialog som ofte virket konstruktiv har nedbyggingen av rettsstaten bare fortsatt.

– At den norske dommerforeningen har bedt oss om å avslutte har også vært viktig. Dette er et domstol-til-domstol-samarbeid. Uten dommere går det ikke, sier han til avisen.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO Kriminalomsorg i frihet
Krimminalomsorgen region sørvest
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Nes kommune
Nes kommune, Samfunn og miljø
Søknadsfrist: 
15.03.2021
LOGO Universitet i Sørøst-Norge
Universitetet i Sørøst-Norge
Søknadsfrist: 
24.03.2021