Skuffet over at domstols­reformen blokkeres: – Vil koste svært mye å drive skikkelig med dagens struktur

Leder av Dommerforeningen har liten tro på at det blir nok penger til å oppfylle domstolenes samfunnsoppdrag dersom dagens rettskretser beholdes.

Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Tore Letvik)

I dag ble det klart at Ap, FrP, Sp og SV sier nei til forslaget om å redusere antall rettskretser i Norge.

Det gjelder også det alternative forslaget om å beholde alle rettslokalene, men likevel redusere antall kretser. De fire partiene, som har flertall på Stortinget, gjør det klart at de kommer til å stemme imot dette.

– Med regjeringens forslag holder vi kun på byggene, men ikke innholdet, sier Lene Vågslid (Ap), leder av justiskomiteen til NTB.

Til Rett24 sier Vågslid at man heller må diskutere hva man kan gjøre med økonomien og sier problemet i domstolene er underfinansiering.

Dommerforeningens leder Wiggo Storhaug Larssen sier ikke nei til bedre finansiering av domstolene, men mener det er urealistisk å tro det kommer nok midler til å drive retts-Norge på en god måte og samtidig beholde dagens struktur og antall kretser.  

– Å fortsette med gammel struktur vil koste svært mye hvis vi skal løse samfunnsoppdraget vårt skikkelig, sier han.

– Skuffet

Dommerforeningen støtter forslagene om færre rettskretser og Larssen mener dagens utspill er dårlig nytt for domstolene.

– Jeg er skuffet over at politikerne ikke lytter når domstolene forteller at samfunnsoppdraget ikke kan utføres skikkelig innenfor dagens struktur. En ny struktur er medisinen som må til, sier han til Juristen. 

– At dette nå blokkeres løser ingen problemer i domstolene. Det er et sterkt behov for å allokere ressursene slik at vi kan oppfylle de kravene Stortinget selv stiller.

Han er også bekymret for dommerrekrutteringen dersom det ikke lages større kompetansemiljøer. Det samme gjelder ressurser til etterutdanning og mulighetene for moderat spesialisering.

Ressurssituasjonen diskutert lenge

Domstolenes ressurssituasjon har vært diskutert lenge. Juristforbundets president Håvard Holm, som har vært lagdommer i Borgarting i en årrekke, har tidligere sagt at man må ha en grunnleggende diskusjon om hvordan vi skal klare å opprettholde rettsstaten.

– Det har vært en kronisk manglende vilje til å gjøre noe. Dette har vært en situasjon så lenge jeg har vært dommer, og startet trolig allerede etter to-instans reformen. Det har vært et stadig tilbakevendende tema, sa han til Juristen den gang.