Kartlegger diskriminering blant jurister

- Dessverre ser vi en tendens som ikke er bra, sier leder for inkluderings- og mangfoldsutvalget i Juristforbundet. 

Hallvard Øren er leder i Juristforbundets

Hallvard Øren er leder for Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

- Vi vet vi har medlemmer som har følt på diskriminering, og nå ønsker vi å dokumentere det slik at vi kan starte et målrettet arbeid for å løse problemet, sier Halvvard Øren, jurist hos Fylkesmannen og leder for Juristforbundets inkluderings- og mangfoldsutvalg.

19. mai sendte de derfor ut en undersøkelse til alle forbundets medlemmer for å kartlegge nåsituasjonen og vite hvordan våre medlemmer føler seg ivaretatt i arbeidslivet.

- Vi fikk i løpet av første døgn over 2000 svar, og dessverre ser vi en tendens som ikke er bra. Vi har fått inn mange anonyme historier allerede som ikke tegner er pent bilde, forteller Øren. 

I undersøkelsen oppfordrer de respondentene til å dele opplevelser og spør om opplevd diskriminering på bakgrunn av kjønn, etnisitet, seksualitet, religion, kjønnsutrykk, alder eller annet. 

- Opplevelsen av å bli diskriminert kan gjelde for mange, både studenter og alle i arbeidslivet. Hva var grunnen til at man ikke fikk jobben man søkte på. Var det fordi arbeidsgiver ikke ønsker personer med min religiøse bakgrunn? Fikk jeg ikke nye oppgaver fordi jeg er homo? Fikk jeg sparken fordi jeg er transperson? Er jeg for gammel? sier Øren.

Han mener Juristforbundet vet for lite om hvordan deres medlemmer har det, og hva de har opplevd.

- Vi i utvalget har konkludert med at vi trenger å vite hvordan våre medlemmer har det, og hvordan de opplever arbeidslivet for at vi skal bidra til at Juristforbundet blir et enda bedre forbund for våre medlemmer.  Hvis noen har blitt diskriminert, så ønsker vi at de forteller det til oss, sier han. 

Undersøkelsen er sendt ut til forbundets over 20.000 medlemmer og besvares anonymt.