Jamal Sajid Ahmad, Helene Rørmark Olsen, Hallvard Øren, Johanne Bertling Krogstad
Jamal Sajid Ahmad, Helene Rørmark Olsen, Hallvard Øren, Johanne Bertling Krogstad møttes på Juristenes hus til første møte i inkluderings- og mangfoldutvalget. Camilla Fosse og Maryam Iqbal Tahir var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: Tuva Bønke Grønning

- En av de største risikoene for diskriminering er ved jobb­søking

Juristforbundets Inkludering- og mangfoldutvalgt har holdt sitt første møte. 

Onsdag, 15. mai 2019 - 7:25

Juristforbundets nyeopprettede inkludering- og mangfoldsutvalg møttes mandag morgen til sitt første møte. Medlemmene presenterte seg og fortalte litt om sin bakgrunn, mens leder Hallvard Øren forklarte om bakgrunnen for utvalget, og prosessen som har vært frem til første møte.

Det var under Juristforbundets landsmøte i fjor høst at det ble vedtatt å opprette både et kvinneutvalg og et inkluderings- og mangfoldutvalg. Hallvard Øren ble valgt til leder for inkluderingsutvalget, mens Farah Ali ble leder for kvinneutvalget. 

Inkludering- og mangfoldutvalget består av:

  • Hallvard Øren (leder), Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Maryam Iqbal Tahir, seniorrådgiver Forsvarsdepartementet
  • Camilla Fosse, leder av Kreftforeningens rettshjelpstjeneste
  • Johanne Bertling Krogstad, rådgiver UiT
  • Helene Rørmark Olsen, namsfullmektig Vest politidistrikt
  • Jamal Sajid Ahmad, student UiO

Risikofaktorer

Under mandagens møte arbeidet medlemmene med de ulike diskrimineringsgrunnlagene som kan forekomme.

- Vi diskuterte risikofaktorer for å bli diskriminert og hvordan det påvirker den enkelte, forteller Øren. 

Utvalget er enige i at en av de største risikoene er ved jobbsøking, og særlig å få den første jobben.

- Hvordan reagerer en fremtidig arbeidsgiver på at du er lesbisk, har innvandrerbakgrunn, har en funksjonsnedsettelse? spør Øren. 

Utvalget vil jobbe videre med å definere risikoer knyttet til manglende inkludering og mangfold.

- Vi ønsker både å jobbe internt i Juristforbundet, men også eksternt for å bygge Juristforbundets omdømme på området.

Det er planlagt videre møter utover gjennom året, og utvalget håper å få arrangert en fagdag innen året er omme.

- Kompetansen som skal telle

Hallvard Øren jobber til daglig jobber hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Da han ble valgt til leder for utvalget i fjor fortalte han til Juristen at han ønsker å jobbe for bedre tilrettelegging for de som trenger det i arbeidslivet, og at nedsatt funksjonsevne, etnisitet og seksuell legning ikke skal ha betyning i ansettelsesprosesser. 

- Det er den juridiske kompetansen din som skal telle. Jeg mistenker dessverre at hvis det står mellom to ganske like kandidater hvor en for eksempel har nedsatt funksjonsevne i form av dårlig syn eller hørsel vil mange arbeidsgivere velge den andre kandidaten, sier han. 

- Kanskje tenker de at det blir for “styrete” å måtte tilrettelegge?

Øren tror de fleste arbeidsgivere vil godt og er flinke til å tilrettelegge for de ansatte hvis det oppstår behov, men at det er vanseligere å komme gjennom nåløyet i en ansettelsesprosess hvis man har behov for tilrettelegging eller skiller seg veldig ut. 

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021