Wiggo Storhaug Larssen. Foto: Tore Letvik
Wiggo Storhaug Larssen leder Dommerforeningen.

– Det nye smitte­vern­rådet endrer premissene

Dommerforeningen mener forslaget om færre meddommere bør trekkes i sin nåværende form når det gjelder tingrettene. Nå har DA gjort nettopp det. 

Mandag, 4. mai 2020 - 9:31

Domstolsadministrasjonens forslag om å redusere bruk av meddommere under koronapandemien har vært ute på høring – med høringsfrist torsdag 30 april.

«De nåværende tiltakene og anbefalingene har store konsekvenser for domstolenes mulighet til å avholde rettsforhandlinger. Særlig gjelder dette i straffesaker som avgjøres med meddommere», skriver DA i høringsnotatet om situasjonen domstolene befinner seg i etter koronapandemien.

I notatet foreslås blant annet midlertidige endringer i behandlingen av straffesaker i tingretten og lagmannsretten. Det foreslås å redusere antall meddommere fra fem til tre i de saker som i dag behandles med syv dommere i lagmannsretten, og en adgang til å behandle enkelte saker uten meddommere i tingretten og lagmannsretten dersom partene samtykker til det.

OPPDATERT: Mandag formiddag varslet Domstoladministrasjonen, ifølge Rett24, Justisdepartementet om at den ikke lenger ønsker å redusere bruken av meddommere i tingrettene.

Nye anbefalinger

Dommerforeningen har støttet forslaget, men etter at DA utarbeidet forslaget har Folkehelseinstituttet endret det anbefalte avstandskravet fra minimum to meter til én meter. Det kan også være kortere dersom det settes opp plexiglass mellom aktørene i rettssalen. 

– Det nye smittevernrådet endrer premissene og trolig vil tingrettene kunne behandle mange flere saker nå. Derfor bør forslaget trekkes i sin nåværende form når det gjelder tingrettene, sier Wiggo Storhaug Larssen, leder av Den norske Dommerforening.

– Når det gjelder lagmannsrettene, bør det avventes inntil vi får kartlagt nærmere, sier han.

– Dommerforeningen har støttet forslagene som er et konstruktivt og godt forsøk på å oppfylle rettens krav til å behandle saker innen rimelig tid. Nå er imidlertid premissene endret, sier han.

Juristforbundets president Håvard Holm støtter vurderingen fra Dommerforeningen.

– Jeg er enig med Dommerforeningen i at de nye smittevernrådene endrer premissene for forslaget om redusert bruk av meddommere i straffesaker, sier Holm.

Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)
– De nye smittevernrådene endrer premissene for forslaget, sier Håvard Holm (Foto: Thomas Haugersveen)

– Vil kunne svekke tilliten til rettssystemet

I sitt forslag, som altså kom før nye avstandsanbefalinger, skriver DA at det er stor mangel på rettssaler som kan gi mulighet til å holde anbefalt avstand mellom hver enkelt aktør.

«Uten tiltak vil domstolene bygge restanser av ubehandlede saker, som vil kunne påvirke saksbehandlingstiden i lang tid, også etter at smitteverntiltak er opphørt. Samlet vil dette kunne svekke tilliten til rettssystemet», skriver DA. 

I høringsnotatet fra DA foreslås også en utvidelse av hvilke saker som kan pådømmes som tilståelsessak, en adgang til å kombinere skriftlig behandling i begrensede anker i lagmannsretten med fjernavhør eller fjernmøte, samt enkelte endringer i reglene om valg av meddommere, trekningskretser og utvidet adgang til å tilkalle meddommere.

Ledige stillinger:

LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Kristiansund
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Høgskolen i Molde
Høgskolen i Molde, Molde
Søknadsfrist: 
28.02.2021
LOGO Bufdir
BUFDIR, Oslo
Søknadsfrist: 
01.03.2021
LOGO Statens jernbanetilsyn
Statens Jernbanetilsyn
Søknadsfrist: 
02.03.2021
LOGO Statsforvalteren i Rogaland
Statsforvalteren i Rogaland
Søknadsfrist: 
07.03.2021
LOGO KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter
Søknadsfrist: 
08.03.2021
LOGO DSA
Søknadsfrist: 
15.03.2021