Domstoladministrasjonen

DA: Lager korona-veileder til domstolene 

Mandag vil Domstoladministrasjonens styre få seg forelagt forslag til en ny nasjonal veileder som skal gi retningslinjer for hvordan domstolene skal løse sin daglige drift under koronapandemien. 

Torsdag, 23. april 2020 - 10:57

Vern av medarbeidere og parter i rettssaker mot koronasmitte veid opp behovet for å gjennomføre domstolenes samfunnskritiske funksjon i et land i knestående. Dilemmaet har skapt hodebry for den tredje statsmakt. Men nå kan løsningen være nær.

LES forslaget til veileder her

– Dersom veilederen blir godkjent av DAs styre vil den umiddelbart bli distribuert ut til alle landets domstoler, sier kommunikasjonssjef i Domstoladministrasjonen, Yngve Brox, til Juristen.

Forslaget er sendt ut på høring med frist i dag, ifølge Rett24

Folkehelseinstituttet

Brox forteller at det er Folkehelseinstituttet, som fagmyndighet, som sitter i førersetet ved utarbeidelse av den nasjonale veilederen for domstolene i samarbeid med to seniorrådgivere ved DA,  Elisabeth Mannsverk og Jørgen Tømmerås. FHIs ansvarlige i prosjektet er smittevernekspert Elisabeth Astrup.

– Fra FHI får vi det smittefaglige, men DAs medarbeidere bidrar med informasjon om særskilte behov for domstolene. FHI får våre innspill, og utfordringene er at vi har så veldig mye forskjellig fra domstol til domstol.

– Det er ikke vanskelig å tenke seg utfordringene med å holde god nok fysisk avstand hvis du ser for deg tinghus med trange dører, ganger og heiser, sier Brox.

Ulik praksis

Den siste tiden har det kommet fram at mange domstoler har svært ulik måte å håndtere arbeidsdagen på. Mens enkelte domstoler gjennomfører meddomsrettssaker både som fjernmøter og med fysisk fremmøte, har det kommet fram at det er domstoler som begrenser sin virksomhet svært mye som følge av pandemien.

Yngve Brox (Foto: Camilla Moe Rødven/Prud fotostudio)
– Domstolene håndterer situasjonen veldig ulikt i en arbeidshverdag hvor det er viktig å gjennomføre så mange saker som mulig, sier Yngve Brox (Foto: Camilla Moe Rødven/Prud fotostudio)

Den ulike praktiseringen og utslagene det får, fikk leder av Dommerforeningen, Wiggo Storhaug Larssen til å gå ut i Juristen tirsdag denne uken med en etterlysning av felles regler for domstolene.

– Må følge allerede tilgjengelige råd

– Hensikten med den nasjonale veilederen er at domstolene får klare smittevernfaglige råd som de kan forholde seg til. Inntil vi har det på plass er det viktig at domstolene leser og følger de generelle smittevernråd som FHI allerede har gjort tilgjengelig, sier Brox.

Han har følgende å si om situasjonen slik den er før veilederen er klar.

– I DA ser vi at domstolene håndterer situasjonen veldig ulikt i en arbeidshverdag hvor det er viktig å gjennomføre så mange saker som mulig, men samtidig ta hensyn til smittevernet. Det er veiledning, retningslinjer og muligheter i de midlertidige forskriftene. Noen klarer å få til mye i kraft av de midlertidige forskriftene og klarer å få gjort en god del også i fysiske møter ved å passe på å ha den nødvendige avstand.

– Det er jo slik at domstolene har en samfunnskritisk funksjon. Ulempen ved det er at vi står i frontlinjen når landet er i krise – og der er vi nå. Selv om det er en smittesituasjon i landet – så kan ikke vår virksomhet stoppe helt opp, sier Brox i det han, og DAs to andre skulle ha nok et telefonmøte med prosjektedelsen i FHI.

– Vår oppgave er å bidra til at veilederen blir så god og relevant som mulig for domstolene. For oss er det jo veldig viktig at domstolene får klare, tydelige råd fra FHI, for dommerne, og ikke minst for domstolenes parter. Så fort veilederen er ferdig kommer vil til å jobbe med å få gjort også informasjonen så tilgjengelig som mulig for publikum og parter, sier Brox. 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021