Wiggo Storhaug Larssen er leder av Dommerforeningen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Understreker behovet for offentlighet i ny korona-veileder

Bør vurderes om forhandlinger kan streames til andre rom eller bruk av fjernmøteteknologi, sier Dommerforeningen. 

Fredag, 24. april 2020 - 17:25

Den siste tiden har det kommet fram at mange domstoler har svært ulik måte å håndtere arbeidsdagen på i disse koronatider.

Domstoladministrasjonens styre skal mandag ta stilling til forslag til en ny nasjonal smittevernveileder som gir retningslinjer for hvordan domstolene skal løse sin daglige drift under pandemien.

Forslaget har vært ute på en høring med kort frist.

Dommerforeningen skriver i sitt høringssvar at de støtter forslaget til nasjonal smitteveileder, men understreker at domstolene også nå må bestrebe seg på å praktisere offentlighet så langt det er mulig - både for publikum og for pressen.

Streaming

“Dersom fysisk tilstedeværelse ikke er mulig av smittehensyn, bør det vurderes om forhandlingen kan streames til andre rom eller ved bruk av fjernmøteteknologi, slik vi forstår Høyesterett har praktisert. Veilederen bør på dette punkt utformes slik at den også gir rom for lokale tilpasninger.” 

“Er det for eksempel tilstrekkelig plass til at fysisk tilstedeværelse er mulig og uproblematisk av smittehensyn, bør ikke veilederen være til hinder for det”, skriver Dommerforeningen.

Les også: Krever nasjonale retningslinjer

Legge til rette for offentlighet

I høringssvaret skriver Dommerforeningen at det følger av domstolloven at avgjørelser om offentlighet skal treffes av den dømmende rett. Og at avgjørelsene er gjenstand for anke.  

“Om rettsbygningen er stengt etter en administrativ avgjørelse fra domstolleder, vil det kunne lede til at offentlighet ikke kan praktiseres. Om domstolleder beslutter at tilgang til bygningen ikke tillates, vil den dømmende rett kunne komme i en situasjon der den må vurdere om saken kan gjennomføres uten offentlighet eller må utsettes. Veilederen må utformes slik at det ikke skapes uklarhet om den dømmende retts kompetanse, i strid med dommernes grunnlovsfestede uavhengighet.”  

“Veilederen bør etter vårt syn tydeliggjøre at den plikter å legge til rette for offentlighet”, skriver Dommerforeningen i høringssvaret undertegnet leder Wiggo Storhaug Larssen. 

Ledige stillinger:

LOGO NITO
NITO
Søknadsfrist: 
16.04.2021
Spesialeininga for politisaker
Spesialeininga for politisaker
Søknadsfrist: 
03.05.2021