Wiggo Storhaug Larssen (Foto: Ole-Martin Gangnes) 

Korona­tiltak: Dommerne krever nasjonale retnings­linjer og foreslår å leie lokaler hvis nødvendig 

 – Det er viktig at domstolene fungerer mest mulig normalt også i krisetider, og det må være mest mulig lik tilgang til domstolene over hele landet, sier Dommerforeningens leder. 

Tirsdag, 21. april 2020 - 20:15

Koronasituasjonen har gitt mange utfordringer for domstolene og det er ulike måter å løse dette på og ulike tiltak rundt om i landet.

Dommerforeningens leder, Wiggo Storhaug Larssen, sier det viser at det er et stort behov for felles regler.

– Det er viktig at domstolene fungerer mest mulig normalt også i krisetider, og det må være mest mulig lik tilgang til domstolene over hele landet. Begge deler er viktig for at tilliten til domstolene som en uavhengig og samfunnskritisk virksomhet opprettholdes, sier han til Juristen.

Ulik praksis

– Slik situasjonen nå er, med ulik praksis, er etablering og aksept av felles retningslinjer for hele landet veien å gå. Dommerforeningen har spilt inn domstolledere og dommere til Domstoladministrasjonen i arbeidet med retningslinjene.

– Det er forskriftene gitt i medhold av fullmaktslovene som gir mulighet til for eksempel økt bruk av skriftlig behandling av saker, elektronisk signatur også videre, sier Larssen.

Utsetter alle berammede rettsmøter

Rett24 meldte tirsdag at graden av tilgang til domstolene nå i stor grad avhenger av hvor i landet du bor. For eksempel har Agder lagmannsrett foreløpig besluttet å utsette alle berammede rettsmøter i resten av april, i påvente av hva som kommer ut av granskingen av et smitteutbrudd i Sarpsborg.

Les også: Slik har Norges største domstol løst koronakrisen

Nasjonal veileder

Wiggo Storhaug Larssen mener Domstoladministrasjonen (DA) må ta grep og bedre styring.

Wiggo Storhaug Larssen (Foto: privat)
Wiggo Storhaug Larssen etterlyser felles standarder for domstolenes koronatiltak (Foto: privat)

– Felles standarder må etableres i samråd med nasjonale smittevernmyndigheter. Det er helt nødvendig å få fortgang i arbeid med å lage en nasjonal veileder, sier han.

– Jeg har tillitt til at DA tar tak i dette og at det skjer noe ved DAs styremøte førstkommende mandag. Det er et veldig uheldig signal at domstoler stenges.

– Haster med politisk behandling

Han minner også om at det foreligger forslag som kan gi muligheter til å behandle flere saker.

– Domstoladministrasjonen har, med bistand fra en rekke dommere og domstolledere, på kort tid laget et forslag til et midlertidig lovverk som kan legge grunnlag for å få fortgang i arbeidet med å avvikle straffesaker, blant annet med å redusere bruken av meddommere så lenge krisen varer.

Dommerforeningen støtter dette forslaget.

– Det har ligget i Justisdepartementet siden før påske, og det haster å få dette politisk behandlet i Regjering og Storting nå, sier Larssen.

Leie lokaler 

Han mener domstolene også må vurdere andre lokaler dersom det kan avhjelpe smitterisikoen.

– Det må vurderes å leie lokaler hvis det er det som skal til, sier lederen av Dommerforeningen. 

Ledige stillinger:

Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
16.05.2021
Arbeids- og sosialdepartementet
Søknadsfrist: 
21.05.2021
FORSKERFORBUNDET
Søknadsfrist: 
21.05.2021
Ringerike, Asker og Bærum tingrett
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Plan, næring og utvikling, Drangedal kommune
Søknadsfrist: 
30.05.2021
Justervesenet
Søknadsfrist: 
30.05.2021
NOREGS HØGSTERETT
Søknadsfrist: 
01.06.2021
Skatteetaten
Søknadsfrist: 
03.06.2021
EFTA Surveillance Authority (ESA)
Søknadsfrist: 
06.06.2021