Sven Marius Urke, direktør i Domstoladministrasjonen (Foto: DA) 

Nå blir det mulig å gjennom­føre flere retts­saker

Utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, skriver Domstoladministrasjonen som oppfordrer til å gjennomføre flest mulig rettssaker etter at koronaforskriften ble vedtatt fredag.

Mandag, 30. mars 2020 - 14:32

Etter at det ble så godt som full stopp i gjennomføringen av rettssaker i norske domstoler som følge av koronapandemien, vedtok regjeringen fredag den midlertidige forskriften som tilrettelegger for å gjennomføre langt flere rettssaker.

– Med denne forskriften har domstolene fått det verktøy de trenger for å kunne gjennomføre langt flere saker, samtidig som risikoen for smitte mellom partene holdes så lav som mulig, sier direktør i Domstoladministrasjonen, Sven Marius Urke i en pressemelding fra DA.

– Domstolene er en samfunnskritisk funksjon. Rettsapparatet må fungere, også i krisetider. Domstolene skal bidra i dugnaden for å redusere smittespredningen. Men utsettelse av svært mange saker skaper store problemer for rettssikkerheten, for partene i saker, for samfunnet som sådan og for domstolene selv.

– Derfor er det viktig at alle domstoler nå tar i bruk mulighetene forskriften gir, og behandler så mange saker som overhodet mulig, også under koronapandemien, understreker Urke.

Fremdeles redusert drift

Domstolene kommer til å ha redusert drift så lenge regjeringen opprettholder tiltak som skal forebygge smitte av koronavirus. Det betyr for eksempel at noen saker kan bli utsatt, og at brukere som vil komme i kontakt med domstolen må bruke telefon eller epost fremfor å møte opp.

– Alle medarbeidere i Norges domstoler kommer til å gjøre det vi kan for å levere de tjenester vi skal i denne vanskelige tiden. Vi beklager de ulemper det medfører at vi må redusere vårt driftsnivå noe, og håper på forståelse, sier Urke.

Domstoladministrasjonen påpeker at  forskriften utfyller, supplerer og fraviker blant annet domstolloven, straffeprosessloven og tvisteloven, i hovedtrekk ved at den:

- Utvider adgangen til å holde fjernmøter og gjennomføre fjernavhør i domstolene

- Utvider adgangen til skriftlig behandling av straffesaker og straffeprosessuelle tvangsmidler i domstolene

- Tilrettelegger for fleksible løsninger for signering av dokumenter, herunder avgjørelser i domstolene og påtaleunnlatelser i politiet og påtalemyndigheten

- Tilrettelegger for fleksible løsninger for avsigelse av rettslige avgjørelser mv.

- Tilrettelegger for at utleveringsbegjæringer kan fremsettes ved bruk av elektronisk kommunikasjonsmiddel, samt at rettsanmodninger kan mottas elektronisk fra stater utenfor EU og Schengen og uten at dette følger av avtale eller overenskomst med vedkommende stat.

Nyhetsbrev

Meld deg på vårt nyhetsbrev for jevnlige oppdateringer.

Emneord: 

Ledige stillinger:

LOGO Boligbyggelaget NOBL
Boligbyggelaget NOBL
Søknadsfrist: 
30.09.2020
LOGO Bømlo kommune
Bømlo kommune
Søknadsfrist: 
03.10.2020
LOGO Politiet
Søknadsfrist: 
04.10.2020
LOGO Justervesenet
Justervesenet
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO TEKNA
TEKNA - Teknisk- naturvitenskapelig forening
Søknadsfrist: 
05.10.2020
LOGO Br sund
Søknadsfrist: 
07.10.2020
LOGO NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Søknadsfrist: 
15.10.2020