Torbjørn Buer (Foto: Ole-Martin Gangnes)
Koronasituasjonen har ført til en markant snuoperasjon for JUS, sier direktør Torbjørn Buer. (Foto: Ole-Martin Gangnes)

JUS satser sterkt på digitale kurs til advokater og jurister

Juristenes Utdanningssenter (JUS) risikerer å bli dramatisk rammet av smitteverntiltakene i disse koronatider. Nå satser senteret sterkt digitalt og håper nye løsninger får god oppslutning fra jurister med behov for etterutdanning og kompetansepåfyll.

Torsdag, 23. april 2020 - 6:11

Mange virksomheter i Norge rammes i disse dager hardt av begrensningene som er innført som en følge av pandemien. Få kan vel likevel sies å være like uheldige som Juristenes Utdanningssenter, som senhøstes i fjor kunne åpne sine helt nye, hypermoderne kurslokaler, JUSLab i tilknytning til Juristenes Hus i Oslo.

Et tilskudd som gjorde JUS i stand til å samle advokater og jurister på ulike nivåer her i landet til kurs, debatter og workshops i Oslo under maksimalt egnede forhold. En situasjon som så ut til å kunne blomstre ennå mer utover i 2020.

Stor del av inntekten borte

Nå står JUS-direktør Torbjørn Buer med begge bena solid plantet i både utsettelser av fysiske kurs og satsing og utvikling av metoder for å gjennomføre kursene digitalt.

På spørsmål fra Juristen om hvordan utdanningssenteret takler koronapandemien kan han fortelle at JUS er rammet på flere måter.

– Smittevernsrestriksjonene førte til at vi måtte utsette hele porteføljen fra 12. mars og utover. Det var i denne perioden mange av våre årlige kurs skulle gjennomføres og en stor del av vår inntekt har blitt borte. Denne situasjonen har ført til en markant snuoperasjon for JUS, sier Buer, som fortsetter: 

– Vårt formål er å øke kompetansen til jurister og advokater i hele bredden av alle juridiske fag og i rollen som advokat og jurist. Det er dette vi lever for og av, og vi samler mennesker over hele landet til faglig oppdatering og utvikling. Vi ønsker å kunne tilby en like god faglig portefølje digitalt for 2020.

– Vi hadde planlagt cirka 140 kurs for resten av året og disse blir nå tilbudt enten som rene digitale kurs eller en kombinasjon av et digitalt format og med mulighet for tilstedeværelse opp til et visst antall, sier Buer.

Håper å kunne møtes til høsten

Helsedirektør Bjørn Guldvog uttalte, på et internt seminar i regi av NHO, 14. april at han ikke tror det er sannsynlig at noen kan starte opp igjen med kurs, konferanser og selskaper med fysiske møter i størrelsesorden 30 - 100 personer før i 2021. Han utelukket imidlertid ikke at det, gitt økt kontroll med smittespredning ved testing og sporing, kunne skje tidligere. Er vi kjempeheldige så kan det kanskje skje i løpet av høsten en gang, men jeg tror det er usannsynlig, sa Guldvog.

Torbjørn Buer håper også på økte muligheter til høsten.

– Vi følger nøye med på helsemyndighetenes anbefalinger og håper av flere grunner at det er mulig å møtes til faglig berikelse og sosial interaksjon til høsten.

– I 2019 åpnet vi vårt eget kurs og konferanselokale, JUSLab, som ligger i gården ved siden av Juristens Hus. Denne skulle etter planen ha vært full av folk og faglig diskusjoner, men er nå innredet til et film- og opptaksstudio som sikrer at vi kan produsere all nødvendig oppdatering og faglig fornyelse digitalt, sier Buer til Juristen.

– Hvis ikke blir konsekvensen dramatisk

Han forteller også at JUS nå samler informasjon med tanke på fremtidig løsninger.

– Vi kjører også en stor kundeundersøkelse for å lære mer om hvordan jurister og advokater lærer gjennom digitale formater og på hvilken måte vi best kan tilrettelegge våre tilbud. Vi jobber på, men er helt avhengig av at advokater og jurister vil benytte seg av våre digitale tilbud i 2020. Hvis ikke blir konsekvensen dramatisk for JUS, sier Buer.

Ledige stillinger:

LOGO Drammen
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Vestfold tingrett
Vestfold tingrett
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO Kommunal- og moderniseringsdep
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Søknadsfrist: 
30.11.2020
LOGO EOS Utvalget
EOS Utvalget
Søknadsfrist: 
01.12.2020
LOGO NAV
NAV Klageinstans, Styringsenhet, Tønsberg
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Fylkesmannen i Troms/Finnmark
Fylkesmannen i Troms og Finnmark
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Drammen kommune
Drammen kommune
Søknadsfrist: 
02.12.2020
LOGO Wigemyr & Co
Wigemyr & Co, Kristiansand
Søknadsfrist: 
05.12.2020
LOGO Utlendingsnemda
Utlendingsnemda UNE
Søknadsfrist: 
10.12.2020